Profesorul Petru Stratulat pe drept cuvânt este coordonatorul formării sistemului regionalizat în asistenţa perinatală, elaborării politicii naţionale în perinatologie, pregătirii circa a 7000 de medici obstetricieni, neonatologi, medici de familie, manageri ai serviciilor perinatale, moaşe şi asistente medicale, precum şi a promovării tehnologiilor bazate pe dovezi ştiinţifice, recomandate de OMS (1998).

Tot D-lui este coordonatorul a două campanii naţionale de mobilizare comunitară, educaţie familială: „Pentru un Făt Frumos şi Sănătos" (2006-2007) şi „Copilărie fără risc,, (2007-2008), organizatorul Centrului de diagnostic şi supraveghere a nou-născutului prematur cu greutate mică şi foarte mică la naştere şi cu complicaţii neurologice (2007), promotorul implementării auditului confidenţial al deceselor perinatale la nivel naţional (2006).

Graţie Domniei sale au fost fondate: o nouă direcţie ştiinţifico-practice în Moldova - perinatologia (în 1998) şi şcoala de neonatologie în Moldova (în 1986); a devenit ulterior (1997) P. Stratulat autorul conceptului adaptării nou-născutului sănătos şi bolnav.

Petru Stratulat s-a născut pe 08.12.1948. Locul naşterii: Ignăţei, Rezina, Republica Moldova. Studii universitare - 1966-1972 - Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu", Facultatea Pediatrie.

Studii postuniversitare: 1979-1982. Internatura la specialitatea „Pediatrie", Chişinău.; 1982. Susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale, specialitatea„Pediatrie" Institutul de Pediatrie al Academiei de Ştiinţe Medicale, Moscova, U.R.S.S; 1995. Susţinerea tezei doctor habilitat în ştiinţe medicale, specialitatea „Pediatrie", USMF „N. Testemiţanu", Republica Moldova, Chişinău.

Experienţa profesională este de valoare: 1973 - 1979 -  medic-şef adjunct al Spitalului raional Criuleni, Republica Moldova. 1982 - 1986 - asistent universitar la catedra Pediatrie, USMF „N.Testemiţanu", Chişinău. 1985 - 1986 - responsabil de cursul de neonatologie, catedra Pediatrie, USMF „N.Testemiţanu", Chişinău. 1986-1988 - conferenţiar la catedra Pediatrie nr. 1, USMF„N.Testemiţanu", Chişinău. Din 1988 - şef al secţiei ştiinţifice perinatologie, ICŞDOSMşiC, Chişinău. În 1989 a fost transferat în funcţie de director adjunct pe ştiinţă al ICŞDOSMşiC, Chişinău, din 1994, - prim-vicedirector al ICŞDOSMşiC, Chişinău, Republica Moldova.

Dl P. Stratulat, în perioada anilor 1995-2007, a exercitat funcţia de specialist principal netitular neonatolog al Ministerului Sănătăţii din republică; între anii 1997-2006-preşedinte al Comisiei de atestare a pediatrilor şi neonatologilor, din a. 2000 este membru al Consiliului de Experţi al MS din RM, din 2003 - preşedinte al Consiliului Ştiinţific specializat DH 14.37.93, specialitatea Pediatrie, de susţinere a tezelor pentru obţinerea titlurilor ştiinţifice doctor şi doctor habilitat în medicină. În 2007 D-lui a fost desemnat şef catedră Pediatrie-Neonatologie, USMF „Nicolae Testemiţanu".

Graţie aptitudinilor deosebite, este un specialist care tinde spre perfecţiune urmând energic toate posibilităţile de a implementa cele mai moderne concepte în practica medicală prin educaţia profesională imensă continue. A participat la conferinţe, congrese, întruniri pe parcursul anilor la fel de sigur şi energic.

La fel, participă activ în proiecte şi studii ştiinţifice, la elaborarea şi implementarea programelor ştiinţifico-practice şi multe altele.

Zeci de ani pregăteşte cadrele ştiinţifice. Rodul activităţii sale îl constituie 9 teze de doctori şi 3 teze de doctor habilitat în medicină. La moment - conducător la 5 teze de doctor şi 2 teze de doctor habilitat în medicină.

Rodul activităţii didactico-ştiinţifice îl constituie şi cele peste 280 lucrări ştiinţifice dintre care 7 manuale, 11 ghiduri practice, 1 monografie, 1 compendiu, 1 îndrumar pentru medici, 14 recomandări metodice pentru studenţi şi medici practicieni etc.

Graţie aptitudinilor deosebite de savant, este membru al asociaţiilor profesionale:
•    Membru al Asambleii Academiei de Ştiinţe al Moldovei (2005).
•    Preşedinte, Asociaţia de Medicină Perinatală din Republica Moldova (creată în anul 2000).
•    Membru al Asociaţiei de Medicină Perinatală din România.
•    Membru al Asociaţiei de Medicină Perinatală a ţărilor regiunii Europei de Sud-Est (2003).
•    Membru al Asociaţiei de Medicină Perinatală Europene (2002).
Graţie aptitudinilor deosebite de savant, s-a învrednicit de distincţii ale Guvernului, AŞM:
•    Decernarea premiului pe ştiinţă şi dezvoltare tehnologică în anul 2004 (AŞM).
•    Deţinător al Medaliei jubiliare "60 ani de la fondarea primelor instituţii academice din Republica Moldova" pentru contribuţii relevante în procesul de renaştere a sferei ştiinţei şi inovării (2006).

Onest, inteligent, şi cu cunoştinţe vaste în domeniu, mereu se străduie să perfecteze condiţiile de acordare a ajutorului profesional mamei şi copilului din ţară. Se bucură de respectul binemeritat din partea pacienţilor, colegilor de catedră, medicilor, rezidenţilor, specialiştilor din domeniu din multe ţări. (Ludmila Ciocârlă, dr., conferenţiar Catedra Pediatrie şi Neonatologie FPM USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment