Porfirie Cazacu, doctor în medicină, profesor universitar, catedra Fiziopatologie şi Fiziopatologie Clinică.

Născut la 25 februarie 1939 în satul Clocuşna, raionul Ocniţa, a absolvit şcoala medie din satul natal în anul 1954. După absolvirea Şcolii de felceri şi de moaşe din oraşul Bălţi, în anul 1957, a activat în calitate de asistent al medicului sanitar în oraşul Ungheni.înanii 1958-1961 îşi face serviciul militar.

Din anul 1961 şi până în prezent, timp de aproape 48 de ani, itinerarul vieţii D-lui este legat de Universitatea de Medicină şi Farmacie„NicolaeTestemiţanu". În anul 1961 este înscris la Institutul de Medicină, facultatea Medicină Generală, pe care a absolvit-o cu menţiune în anul 1967. La anul VI face subordinatura la catedra Chirurgie, condusă de ilustrul chirurg Nicolae Anestiadi, profesor universitar.

Subordinatura i-a deschis tânărului medic Porfirie Cazacu perspectiva chirurgiei, o specialitate prestigioasă în toate timpurile. A făcut chirurgie în spitalul din Brătuşeni raionul Edineţ doar 3 luni de zile, apoi i s-a propus a fi pedagog universitar şi savant; această propunere i-a făcut-o profesorul Andrei Zorikin, şeful catedrei Fiziopatologie, o forgerie de cadre pedagogico-ştiinţifice.

Acceptă funcţia de asistent universitar, în anul 1967, şi îşi începe cariera de pedagog şi, concomitent, se angajează în activitatea de cercetare. Sub conducerea academicianului Gheorghe Krîjanovschi (Institutul de Patologie Generală şi Fiziopatologie al Academiei de Ştiinţe din Rusia), efectuează cercetări în domeniul fiziopatologiei tetanusului, iar în anul 1971 susţine cu succes teza de doctor la tema "Funcţie glucocorticoidă a corticosuprarenalelor şi activitatea enzimelor citocromoxidaza şi succinatdehidrogenaza in intoxicaţia tetanică" şi obţine gradul ştiinţific de doctor în medicină.

În anii 1981-1985, activând în calitate de asistent universitar la catedra Fiziopatologie, este angajat în funcţie de şef al Redacţiei Chimie şi Biologie, Redacţia Principală a Enciclopediei Sovietice Moldoveneşti, care a pregătit şi a editat "Enciclopedia medicală populară". Graţie eforturilor depuse de dl P. Cazacu în organizarea lucrului cu autorii şi de redactare ştiinţifică a materialelor, Enciclopedia a fost o realizare de succes apreciată de specialişti şi de public.

Dl profesor Cazacu munceşte mult la cultivarea nivelului profesionist, îşi perfecţionează calităţile de pedagog în centrele universitare din Moscova, Sankct-Petersburg, Kiev şi devine un pedagog iscusit, apreciat de colegi şi de tineretul studios. Succesele în activitatea pedagogică şi în cea ştiinţifică au fost apreciate prin promovarea, în 1986, la postul de lector superior, iar în anul 1989 - prin conferirea titlului ştiinţific de conferenţiar universitar.

În anii 1987-1989 este numit şef interimar al catedrei Fiziopatologie. Ulterior, în anul 1992, a fost înaintat la postul de profesor, catedra Fiziopatologie şi Fiziopatologie Clinică, iar în anul 1998, pentru realizări deosebite în activitatea pedagogică şi în cea ştiinţifică, i-a fost conferit titlul didactico-ştiinţific de profesor universitar.

În anul 1995 a fost ales, prin concurs, şef catedră Fiziopatologie şi Fiziopatologie Clinică, pe care a condus-o până în anul 2001. În această perioadă P. Cazacu şi-a manifestat pe deplin capacităţile profesioniste şi de conducător. Pioner şi entuziast al metodei programate de instruire la calculator, D-lui a participat la elaborarea unui program computerizat original de instruire şi de examinare care şi în prezent este competitiv cu alte programe mai recente. Catedra a fost dotată cu calculatoare, iar metoda de instruire programată a devenit la catedră una de rutină.

Profesorul P. Cazacu este şi autorul culegerii "Fiziopatologie. 1000 teste la computer", folosită cu succes timp de mulţi ani.

Profesorul universitar dl P. Cazcu se implică activ în toate activităţile catedrei, împărtăşind cu dăruinţă experienţa bogată profesională şi de viaţă colegilor.

Profesorul P. Cazacu este coautorul elaborărilor metodice realizate la catedră: "Dicţionar explicativ fiziopatologie român-rus-francez", "Compendiul de lucrări practice la fiziopatologie", manualul "Fiziopatologie medicală", "Culegerea de probleme la fiziopatologie". Este un pedagog iscusit, care posedă la perfecţie toate metodele de instruire în şcoala superioară. Cursurile D-lui, ţinute în limbile română şi rusă, sunt înalt apreciate de colegi şi de studenţi.

Cu aportul profesorului P. Cazacu (consultant ştiinţific) au finializat şi au susţinut tezele de doctor colaboratorii catedrei. S.Todiraş, C. Hangan, A. Vişnevschi; şi asistentul catedrei Medicină Internă nr. 6 Eugen Cobâleanschi.

Profesorul P. Cazacu este autor a peste 100 de lucrări ştiinţifice, rezultatele cărora au fost prezentate la numeroase foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Om cu poziţie civică fermă, dl P. Cazacu se include activ în viaţa obştească a universităţii în calitate de membru al Consiliului Universitar şi al Consiliului Medicină Generală, al Comisiei universitare de concurs. Sportiv entuziast, este participant permanent la competiţiile sportive, ocupând locuri de frunte la jocurile de şah şi de dame.

Profesorul P Cazacu se evidenţiază prin remarcabile calităţi spirituale şi uman generale: onestitate, principialitate, corectitudine în relaţiile cu colegii, ceea ce i-a asigurat dintotdeauna stima sinceră a studenţilor, colegilor, discipolilor. Este un prieten devotat.

În familie este apreciat de soţie, copii şi de nepoţi ca fiind un familist adevărat, un tată şi un bunel model. (Vasile Lutan, dr. h., profesor, Şef catedră Fiziopatologie şi Fiziopatologie clinică, USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment