Activitatea profesională rezultativă necesită o permanentă instruire, obligaţie şi dăruire de sine. Aceste calităţi contribuie la formarea unui specialist de forţă în domeniul respectiv. Un asemenea exemplu este domnul Sergiu Matcovschi, doctor în medicină, conferenţiar universitar la Catedra Radiologie şi Imagistică Medicală a USMF Nicolae Testemiţanu.

S-a născut la 4 februarie 1939 într-o familie de lucrători silvici din satul Hlijeni, raionul Rezina, unde a absolvit şcoala medie incompletă în 1953, iar peste 3 ani - 10 clase în şcoala din Şoldăneşti. În 1958 a absolvit şcoala medicală din Orhei, activând iniţial ca felcer în satul Miguleni, ape; în ambulatoriul medical din Şoldăneşti şi în Spitalul de Psihiatrie din Curchi, Orhei.

Captivat de problemele medicinei şi având o dorinţă profundă de a-şi servi poporul, în 1961 a devenit student la Facultatea Medicina Generală a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău, pe care l-a absolvit în 1967, urmând apoi aspirantura pe parcursul a 3 ani. Ulterior a fost angaja: in calitate de asistent al Catedrei Radiologie a institutului.

În 1972 susţine teza de doctor în medicină, fiind numit în funcţia de şef interimar al catedrei menţionate. În 1991 devine conferenţiar universitar la această catedră.

E căsătorit. Are 2 copii: fiica Lolita şi feciorul Sergiu. Nepoţelul Dumitraş din partea feciorului, născut în 2001, este mândria bunicului Sergiu. Aportul dlui S. Matcovschi în ştiinţa medicală autohtona este remarcabil. În aspirantură a studiat repercusiunile intoxicaţiilor cu pesticide asupra lucrătorilor din mediul rural, temă analizată în lucrarea "Rolul metodelor imagistice în diagnosticul modificărilor sistemului hepatobiliar ia bolnavii cu intoxicaţie cronică cu pesticide."

Are publicate 108 lucrări ştiinţifice, este coautor la manualul "Radiodiagnosticul şi Radioterapia" pentru studenţii Universităţii de Medicină şi la ghidul "Radiodiagnosticul clinic al colagenozelor şi artropatiilorseronegative" pentru studenţii, rezidenţii şi medicii- practicieni din domeniu.

În anul 2004 a îndrumat în doctorantura şi a fost conducător ştiinţific al medicului palestinian Naserailah S. N. Alia la tema "Rolul metodelor radioimagistice în studierea aparatului osteoarticular şi sistemului respirator la bolnavii cu artrită reumatoidă şi lupus eritematos sistemic".

Fiind responsabil şi perseverent, şi-a perfecţionat în permanenţă nivelul de cunoştinţe in pedagogia medicală în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova, România şi Rusia.

Domnul S. Matcovschi a fost şi rămâne adeptul mottouiui: "Educaţia prin muncă a tinerei generaţii", realizând în timpul studenţiei gărzi nocturne şi lucrând în zilele de odihnă în spitalele din Chişinău, iar concediile de vară din anii aspiranturii şi în primii ani de activitate le-a petrecut în calitate de medic-şef în statul major zona! la construcţia obiectelor de importanţă vitală din Siberia de Vest şi Altai (Rusia). Având un suflet mereu tânăr, dl S. Matcovschi a fost membru activ al echipei TVC a Institutului de Medicină din Chişinău şi până în prezent rămâne alături de această echipă.

S. Matcovschi ne impresionează şi astăzi cu imensa sa capacitate de muncă, cu dorinţa de a-şi împărtăşi vasta sa experienţă de viaţă şi pedagogică generaţiilor noi de medici.

Măria Sa este un pedagog cu o pregătire profesională excelentă, realizează prelegeri la cel mai înalt nivel, fiind exigent şi imparţial, având o reputaţie bine-meritată printre studenţii şi colegii săi. (Preşedintele Societăţii Ştiinţifice Republicane a Medicilor Imagişti şi Radiologi din RM, doctorul habilitat în medicină, conferenţiarul universitar Andrei Roşca)

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment