Dna Sofia Sîrbu s-a născut la 6 ianuarie 193 7 în satul Izvoare, judeţul Orhei, Moldova, într-o familie numeroasă (7 fete şi 2 băieţi). După absolvirea şcolii medii, în 1954, susţine examenele de admitere la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău şi, împreună cu alţi 24 studenţi, este îndreptată la Harkov (Ucraina), la Institutul de Medicină şi Stomatologie.

În 1959, şi-a început activitatea profesională în Policlinica Stomatologică din Chişinău, fiind inclusă în brigăzile de asanare a copiilor din municipiu. La o audienţă cu rectorul Institutului de Medicină, N. Testemiţanu, pe 8 martie 1960, i se propune să facă secundariatul clinic la terapia stomatologică. Din iunie 1960 până în iulie 1961, S. Sîrbu îşi face studiile la catedra Stomatologie Terapeutică a Institutului de Medicină din Kiev.

Îşi aminteşte cu mare dragoste şi cu recunoştinţă de cei care i-au fundamentat bazele didactice şi i-au deschis calea de pedagog: profesorii I. Novic, S. Francovschi, N. Danilevschi şi mulţi alţi colaboratori ai catedrei. La 1 iulie 1961 dna S. Sîrbu este rechemată de la studii şi numită în funcţie de asistent la catedra Stomatologie Terapeutică, fiind împuternicită de către rectorul N. Testemiţanu să organizeze procesul instructiv-didactic la catedră.

Pe 1 septembrie 1961 au început lecţiile practice la catedra respectivă, amplasată în Policlinica Republicană. Catedra era dotată cu 10 bor-maşini de picior - pentru cursul preclinic, iar lucrul clinic se efectua la 2 fotolii cu 2 bor-maşini electrice simple.

Pe 17 decembrie 1962, prin ordinul rectorului, dna S. Sîrbu este numită şef catedră, funcţie pe care a deţinut-o timp de 24 de ani (1962 - 1986) şi la care a renunţat din propria-i dorinţă. Treptat baza tehnico-materială a catedrei se lărgeşte: în 1966 - până la 18 locuri de lucru pentru studenţi, deşi cursul preclinic era transferat dintr-un subsol în altul.

În 1967, dna S. Sîrbu susţine prima teză în pedodonţie, în Moldova, cu tema „Modificările de vârstă ale pulpei dinţilor temporari şi particularităţile evoluţiei clinice a pulpitelor la copil”. În 1973 S. Sîrbu face o stagiune de 10 luni la catedra Histologie şi Embriologie Orală, facultatea Stomatologie din Toronto (Canada). Concomitent, dânsa s-a familiarizat cu organizarea instruirii cadrelor de profil şi cu nivelul asistenţei stomatologice în Canada.

Comparând condiţiile de lucru în clinicile din Canada (Toronto, Montreal, Otava, Vancuver), pe care le-a vizitat, şi unele din Moscova, Kiev, permanent optează pentru o clinică universitară în Chişinău.
In anii 1975-1987 a deţinut funcţia de preşedinte al Asociaţii medicilor-stomatologi din R. Moldova, activitatea căreia este apreciată de Consiliul ştiinţific al Ministerului Sănătăţii ca una dintre cele mai rezultative.

Ca preşedinte al asociaţiei, în 1977, face demers în Consiliu de miniştri al republicii, unde argumentează necesitatea de a deschide o clinică universitară. În decembrie 1977, Institutului de Medicină îi este transferat blocul fostei policlinici republicane (Toma Ciorbă, 42), unde în 1978 a fost organizată Clinica Stomatologică universitară - Centru metodic, consultativ şi de pregătire a cadrelor din Republica Moldova. De la fondare şi până în 1988, S. Sîrbu este directorul acestei clinici.

Incontestabilă este contribuţia doamnei la formarea colectivelor catedrei Stomatologie Terapeutică şi Clinicii Stomatologice, a complexului metodico-didactic al acestor subdiviziuni, care asigură pregătirea la nivel a stomatologilor. Aptitudinile didactice şi manageriale ale dnei S. Sîrbu s-au manifestat plenar în exercitarea funcţiei de decan al facultăţii Stomatologie, în perioada aa. 1986-1993, când a participat la elaborarea Concepţiei de instruire continuă universitară şi postuniversitară a medicilor şi a farmaciştilor.

Cunoştinţele vaste, practica bogată, principialitatea, exigenţa faţă de sine, faţă de colaboratori, studenţi şi rezidenţi şi-au spus cuvântul în reuşita studiilor la facultate, aceasta clasându-se de nenumărate ori pe primul loc în cadrul universităţii. Dna S. Sîrbu a elaborat primul plan de studii al Facultăţii Stomatologie şi a organizat trecerea predării în limba română.

Fructuoasa activitate desfăşurată de către dna S. Sîrbu s-a soldat cu peste 1(40 de lucrări ştiinţifice, inclusiv o monografie, 2 compedii, 6 recomandări metodice ş. a. A participat activ la traducerea în limba română a manualului studenţesc la disciplina respectivă.

Dna S. Sîrbu este conducător ştiinţific a două teze de doctor în medicină, recenzent oficial şi neoficial la mai multe teze, fiind înalt apreciată în calitate de consultant profesionist de talie înaltă al tinerilor competitori. Dna S. Sîrbu este un pedagog şi un medic iscusit. Lecţiile teoretice şi lecţiile practice sunt ţinute cu o mare măiestrie şi iscusinţă didactico-profesionistă. Domnia Sa se bucură de succes printre studenţi şi colegii de breaslă.

Activitatea didactică fructuos se îmbină cu participarea în viaţa socială: de trei ori (1982, 1984, 1987) a fost aleasă deputat al Sovietului Orăşenesc, iar portretul dumneaei a fost expus pe Tabla de Onoare a oraşului. În prezent este membrul al Comisiei de atestare a medicilor, al Grupului de lucru pentru achiziţionarea utilajului şi materialelor în universitate, al Consiliului ştiinţific al facultăţii, al Colegiului de redacţie al revistei „Medicina Stomatologică” etc.

Dna S. Sîrbu este unul dintre fondatorii facultăţii Stomatologie din Republica Moldova; sub conducerea dumneaei s-a format şcoala autohtonă de Stomatologie Terapeutică.

Distinsa doamnă Sofia Sîrbu a fost apreciată după merit atât de comunitatea medicală şi pedagogică, cât şi de instanţele guvernamentale. Este Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova, Lucrător emerit al învăţământului public, este decorată cu medalia "Pentru vitejie în muncă" şi, recent, a devenit cavaler al ordinului „Gloria muncii”. (Valentina Bodrug, dr., conferenţiar universitar Şef studii Catedra Stomatologie Terapeutică USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment