Personalitate marcantă în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu", în republică şi peste hotarele ei, doctorul habilitat în medicină, profesorul universitar Tudor Gheorghiţă. În cei 57 de ani trăiţi pe Terra a reuşit să realizeze multe şi diverse activităţi valoroase pe care alţii nu le-ar fi putut realiza nici in două vieţi.

Regretatul profesor s-a născut la 21 iunie 1947, în satul Mândreşti din părţile Teleneştilor, într-o familie de buni gospodari, Ion şi Nina Gheorghiţă. De mic copil a fost educat să muncească mult, cinstit, să fie onest, să-şi apere demnitatea, să-şi păstreze verticalitatea. Toate aceste poveţe au fost respectate de el pe parcursul întregii vieţi.

Studiile primare şi gimnaziale le-a făcut în satul natal şi, în 1961, este admis la Şcoala de Medicină din Bender, pe care o absolveşte cu brio în 1965. Din acest an începe activitatea profesională a viitorului profesor universitar în medicină. La început activează în funcţia de felcer în satul natal şi în satele vecine, unde se manifestă ca un specialist iscusit, acordând ajutorul necesar oamenilor de la ţară.

În anul 1966 este recrutat în armata sovietică şi 3 ani activează în calitate de felcer pe nave militare în Forţele Militare Maritime şi cu succes asigură controlul sanitaro-epidemiologic şi acordă asistenţă medicală calitativă efectivului militar.

După satisfacerea serviciului militar, în 1970 susţine examenele de admitere şi este înmatriculat în Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, facultatea Medicină Preventivă. Pe parcursul celor 6 ani de studii a fost liderul studenţilor de la facultate, s-a manifestat ca o personalitate cu calităţi deosebite şi cu o autoritate incontestabilă printre studenţi şi cadrele didactice.

În 1976 absolveşte facultatea cu menţiune şi, la repartizare, i se propune doctorantura. Specialitatea era deja bine cunoscută - microbiologia. În acelaşi an susţine probele în doctorantură, este înmatriculat şi apreciat la catedra Microbiologie cu Virusologie şi Imunologie iar în calitate de conducător ştiinţific este aprobat ilustrul profesor universitar, Om emerit, cu o şcoală originală ştiinţifico-practică Valentin Nikitin.

Tânărului doctorand i se propune o temă de cercetare „Elaborarea unui set de micrometodici noi de identificare rapidă a culturilor de microorganisme izolate”, temă care cere căutări, probe, experimente. Era o temă, realizarea căreia putea fi încununată de succese remarcabile sau de eşecuri regretabile, virtualităţi inevitabile în toate cazurile când se caută ceva nou şi original.

În procesul realizării temei au fost bine puse la punct o serie de test-sisteme şi mijloace originale pentru studierea rapidă a diverselor caractere biochimice ale microorganismelor. Teza de doctor în ştiinţe medicale a fost finisată şi susţinută cu mult succes în or. Sankt-Petersburg, la Academia Medico-Militară, în 1981.

În 1983, prin Hotărârea Consiliului Ştiinţific, i se acordă titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar. În aceeaşi perioadă este distins cu insigna de onoare „Eminent al Ocrotirii sănătăţii”.
Cercetările ştiinţifice realizate pe parcursul mai multor ani au fost puse la baza tezei de doctor habilitat „Diagnosticul microbiologic rapid al patologiei infecţioase şi indicarea microorganismelor în obiectele mediului ambiant”. Teza a fost susţinută în şedinţa Consiliului Specializat de pe lângă Institutul Unional de cercetări ştiinţifice antipestos „Microb", în anul 1990.

Un interes deosebit au prezentat cercetările şi concluziile la tema „Mijloace pentru monitoringul microbiologic rapid al apelor regenerate în condiţii cosmice de imponderabilitate”. Aceste elaborări au fost cu succes testate în laboratoarele microbiologice ale Institutului problemelor medico-biologice din Moscova, a companiilor NASA şi BOEING din SUA, au fost apreciate ca elaborări de valoare şi incluse în Programul asigurării vitalităţii cosmonauţilor sistemelor pilotate.

Luând în consideraţie calităţile organizatorice, nivelul profesionist şi responsabilitatea faţă de oricare tip de activitate, rectoratul, în anul 1982, îl numeşte prorector la facultatea Perfecţionare a Medicilor, unde s-a manifestat în toată amploarea.

În anul 1991 i-a fost conferit titlul didactic de profesor universitar şi i s-a propus crearea unei noi catedre microbiologie cu virusologie şi imunologie, care ar asigura instruirea studenţilor facultăţilor Stomatologie şi Farmacie şi, totodată, ar asigura perfecţionarea continuă a cadrelor de medici-microbiologi din republică.

Regretatul profesor a depus eforturi extreme pentru a realiza această sarcină, personal a proiectat şi a dirijat reconstrucţia şi reamenajarea localului de pe strada 31 august 1989, iar, peste câţiva ani, cu aceeaşi forţă a organizat de la zero crearea condiţiilor de activitate a catedrei în localul blocului de pe str. Testemiţanu 26/2 şi în termen de 2 luni, catedra a fost disponibilă a pregăti studenţi şi cursanţi.

Luând în consideraţie valoarea ştiinţifico-practică a elaborărilor propuse în cadrul catedrei, în anul 1991 profesorul T. Gheorghiţă, paralel fiind şef catedră, a fost numit şi şef al Laboratorului expres-diagnostic „Microtest" al Centrului de Patobiologie şi Patologie al AŞM.

Sub conducerea profesorului T Gheorghiţă au fost susţinute şase teze de doctorat în domeniul microbiologiei, chirurgiei, stomatologiei. Tezele în microbiologie au fost consacrate studiului microbiologic al agenţilor şi elaborarea schemelor complexe de diagnostic rapid în infecţii deosebit de complicate în patologia infecţioasă ca difteria, infecţii cu B. cereus, Helicobacter pylori.

Profesorul Tudor Gheorghiţă a publicat peste 170 de lucrări ştiinţifice, inclusiv monografii, culegeri, articole, este autor a 32 de invenţii şi inovaţii, a fost premiat cu medalii de aur şi de argint la diverse expoziţii republicane şi internaţionale. Este cunoscut ca un eminent om de ştiinţă şi un distins cadru didactic, în postură de cercetător şi inventator de valoare.

Profesorul universitar Tudor Gheorghiţă s-a stins din viaţă numai la 57 ani, la 25 iunie 2004, după o patologie incurabilă, însă rămâne în memoria celor care l-au cunoscut, în memoria subalternilor şi a prietenilor, a rudelor şi a apropiaţilor ca o personalitate cu calităţi deosebite, loial, patriot al neamului, cu mândrie şi cu verticalitate. (Ştefan Plugaru, dr., conferenţiar, Şef catedră Microbiologie, Virusologie şi Imunologie, USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment