În ziua de 9 iulie 2012 s-a stins din viaţă profesorul universitar Valentina Halitov, personalitate marcată în ştiinţa naţională, talentat medic infecţionist şi pedagog, doctor habilitat în medicină. Valentina Halitov s-a născut pe 1 octombrie 1926, în oraşul Chişinău, într-o familie de oameni muncitori şi oneşti.

Şi-a făcut studiile la liceul „Principesa Dadiani" din Chişinău. În toamna anului 1945 a fost admisă la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, instituţie abia în formare. A absolvit institutul în 1950 (prima promoţie), apoi a activat în oraşul Leova (1950-51) în calitate de medic-oculist.

Între anii 1951-53 îşi face studiile în secundariatul clinic la catedra Boli infecţioase a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău. Din 1953 îşi începe activitatea didactică la aceeaşi catedră în calitate de asistent. În 1962 susţine teza de doctor în medicină şi devine şef al cursului de Boli infecţioase la copii, al cărui fondator este.

Din 1967 activează în funcţia de şef titular al catedrei Boli infecţioase la copii, formată în baza acestui curs. În 1980 susţine teza de doctor habilitat în ştiinţe medicale la Moscova, la Institutul Central de Epidemiologie, iar în anul următor (1982) i se conferă titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar. Din 1991 activează ca profesor, iar din 1997 până în 2012 ca profesor consultant al catedrei Boli infecţioase la copii.

Este semnificativă contribuţia profesorului Valentina Halitov în studierea infecţiilor gastrointestinale la copii, patogeniei şi imunologiei acestora. A pregătit doctori în medicină, precum şi un număr mare de specialişti pediatri infecţionişti în secundariatul clinic. A publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice, inclusiv elaborări metodice.

În perioada 1981-1985 a activat şi în calitate de prorector pentru activitate ştiinţifică. Valentina Halitov este considerată, pe bună dreptate, fondatorul şcolii de boli infecţioase pediatrice din Republica Moldova. Pe lângă explorările ştiinţifice, doamna Valentina Halitov a participat activ la instruirea cadrelor medicale. În prelegeri a ştiut să îmbine iscusit teoria cu practica, dând prioritate dezbaterilor clinice, procesului de „gândire clinică".

În calitate de specialist principal (nescriptic) în domeniul bolilor infecţioase la copii al Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova, în perioada 1967-1982 a contribuit la combaterea mai multor boli infecţioase, activând în focare epidemice (scarlatina, poliomielita, difteria, hepatita virală etc.). Mai mulţi ani la rând a condus Societatea ştiinţifică a infecţioniştilor, a fost preşedinte al Comisiei de atestare a infecţioniştilor, membru al conducerii Societăţii ştiinţifice a infecţioniştilor (Moscova), decan al Facultăţii de Pediatrie şi Medicină Preventivă (1963-1967), membru al consiliului ştiinţific specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat, membru al Senatului USMF „Nicolae Testemiţanu", membru al Comitetului Central al Sindicatului lucrătorilor medicali din URSS (Moscova), deputat al sovietului raional Frunze, Chişinău etc.

Pentru succesele remarcabile în activitatea ştiinţifică şi didactică, profesorul Valentina Halitov a fost distinsă cu ordinul „Знак почета" (URSS) de două ori (1971 şi 1981) şi „Ordinul Republicii" (1996), de nenumărate ori fotografia Dumneaei a fost etalată pe tabla de onoare a or. Chişinău.

Atitudinea deosebită fată de obligaţiunile sale profesionale şi de ştiinţă, erudiţia şi tactul de pedagog, modul de viaţă bine organizat şi calităţile personale excelente i-au adus profesorului Valentina Halitov stima şi dragostea binemeritată din partea colegilor, discipolilor, studenţilor şi pacienţilor. (Ion Ababii, dr. h., profesor, academician, Rector al USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment