Valeriu Pantea s-a născut în orăşelul laloveni la 11 decembrie 1949, într-o familie de lucrători medicali - tata era felcer, iar mama - soră medicală de patronaj.

A absolvit şcoala medie generală în anul 1966 în aceeaşi localitate, iar în perioada 1966-1968 urmează studiile la Colegiul de Medicină de bază din Chişinău. După 2 ani, fără a finisa aceste studii, este înrolat în armată, motiv determinat de situaţia politică din Cehoslovacia din 1968.

După finalizarea serviciului militar în 1970, îşi continuă studiile la Facultatea de Medicină Preventivă a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău. În 1976 absolveşte facultatea şi începe activitatea profesională în calitate de medic-igienist la Staţia Sanitaro-Epidemiologică Republicană.

După scurt timp V. Pantea este invitat la Institutul de Medicină şi e angajat în calitate de cercetător ştiinţific inferior în laboratorul ştiinţific, fondat de ilustrul înaintaş al neamului şi remarcabilul savant, profesorul NicoIaeTestemiţanu, pe lângă Catedra de Medicina Socială şi Organizarea Ocrotirii Sănătăţii.

Activitatea în această postură a durat cca 12 ani (1976-1988), participând la cercetări ştiinţifice de evaluare a stării de sănătate a populaţiei şi de argumentare a căilor de organizare şi optimizare a serviciilor medicale specializate de staţionar - activitate prodigioasă alături de renumiţi savanţi; prof. Nicolae Testemiţanu, prof. Ion Prisacari, prof. Vladimir Kant şi prof. Eugen Popuşoi.

În perioada 1988-1990, prin ordinul Ministerului Sănătăţii fiind numit în funcţie de epidemiolog principal al Ministerului Sănătăţii, participă activ împreună cu colegii (dr. V. Dobreanschi, prof. E. Şleahov, dl St. Gheorghiţa, dr. Valeria Dmitrienco ş.a.) la crearea primelor structuri de investigare epidemiologică şi de laborator a cazurilor de HIV/SIDA, identificate pentru prima dată pe teritoriul Republicii Moldova.

În anul 1990 V. Pantea este transferat la Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă pentru a activa pe parcursul a 12 ani (până în 2002) în calitate de şef al Secţiei analitico-informative şi de management sanitar. Perioada din urmă poate fi definită ca perioadă a dotării masive a serviciului cu noi tehnici şi tehnologii informaţionale, aplicarea cărora schimbă radical capacităţile şi potenţialul analitic ale structurilor din serviciu.

Astfel, în anii 1990-2009 Domnia Sa participă activ la argumentarea, elaborarea şi implementarea principiilor şi tehnologiilor computerizate în formarea şi analiza fluxului informaţional (bazelor de date) din Serviciul sanitaro-epidemiologic.

În 2002 este numit în funcţia de secretar ştiinţific al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, având ca sarcină de bază managementul procesului de cercetare şi inovare în instituţie şi de pregătire a specialiştilor de înaltă calificare prin doctorat şi postdoctorat. Doar pe parcursul ultimilor ani susţin teze de doctor şi de doctor habilitat 9 persoane. Astăzi în instituţie încă 12 doctoranzi efectuează cercetări în cadrul tezelor de doctorat.

În perioada 2003-2009, fiind concomitent şi cercetător ştiinţific coordonator (sub egida acad. Nicolae Opopol), participă cu alţi colegi din laboratorul de monitoring socioigienic la cercetări de evaluare a stării de sănătate a populaţiei şi de identificare a factorilor de risc, la elaborarea suportului metodic şi legislativ al Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat.

Trebuie de menţionat că în anul 1997, în baza cercetărilor efectuate de mai mult timp şi
rezultatele ştiinţifice obţinute, fiind competitor la Catedra de Sănătate Publică şi Management a
USMF Nicolae Testemiţanu, V. Pantea susţine teza de doctor în medicină, iar în 2004, prin hotărârea Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestat i s-a conferit titlul de conferenţiar cercetător.

Pe parcursul activităţii profesionale dl V. Pantea participă activ în calitate de membru al Seminarelor ştiinţifico-metodice de profil "Medicină socială şi Management şi Igienă". În cadrul Consiliului ştiinţific specializat DH.50.14.00.33 este membru activ şi referent oficial la susţinerea publică a tezelor de doctorat la specialitatea "Medicină socială şi management".

Dl V. Pantea a fost ales membru de onoare al Societăţii Ştiinţifice de Igienă din România. Actualmente este membru al Consiliului de redacţie al revistelor ştiinţifice şi ştiinţifico-practice - Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină (ISSN 1729-8687) şi Revista de Igienă şi Sănătate Publică (România; ISSN: 1221-2520).

Pe parcursul activităţii, în baza studiilor efectuate a publicat peste 90 de lucrări ştiinţifice în diferite ediţii din ţară şi de peste hotare; este coautor la o monografie şi 6 indicaţii şi recomandări metodice. Rezultatele cercetărilor sunt raportate şi publicate în materialele diferitelor foruri naţionale şi internaţionale. Dl Valeriu Pantea a participat activ, în calitate de membru al Comitetelor organizatorice, la desfăşurarea a 4 congrese şi 5 conferinţe ştiinţifice şi ştiinţifico-practice naţionale.
În ultimii 5 ani conduce seminare organizate pentru studenţi, rezindenţi şi medici în cadrul Catedrelor de Economie, Management şi Psihopedagogie şi de Igienă şi Epidemiologie a USMF N. Testemiţanu.

DL doctor Valeriu Pantea este un specialist recunoscut în domeniu, e devotat profesiei alese, întotdeauna a dat dovadă de disciplină şi responsabilitate; este un bun familist, se bucură de stimă şi autoritate printre colegi şi prieteni.

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment