Profesor universitar, şeful catedrei Cardiologie. Dl Valeriu Revenco a văzut lumina zilei la 16 ianuarie 1956, în oraşul Soroca, într-o familie de muncitori, oameni vrednici şi gospodari, aşa cum sunt mai toţi cei de la nordul Moldovei. În 1973 absolveşte cu succes renumita şcoală nr. 1 din oraşul natal.

Azi, domnul profesor îşi aminteşte cu multă dragoste de dascălii care l-au învăţat să îndrăgească munca, literatura, l-au deprins să gândească şi să acţioneze liber. Anume în acei îndepărtaţi ani de şcoală, în preajma voievodalei Cetăţi a Sorocii, i-au fost puse acele fundamente morale şi cognitive care au stat la baza formării sale ulterioare.

În anul 1979 a absolvit cu menţiune Institutul de Stat de Medicină din Chişinău. Tot în acest an este înmatriculat în secundariatul clinic, specialitatea Cardiologie, în cadrul Centrului ştiinţific unional de cardiologie din Moscova.

Între anii 1981-1984, efectuează studii postuniversitare cu pregătirea doctoratului. În anul 1984, susţine cu succes teza de doctor în medicină, îar în 1992 îşi ia cel de-al doilea doctorat, obţinând titlul de doctor habilitat în medicină.

1984 este anul în care începe o activitate multilaterală la USMF „Nicolae Testimiţanu", unde urmează o carieră în continuă ascensiune - de la asistent (1984-1992) până la profesor universitar (din 1993), şi şef al catedrei Cardiologie, din 1998.

În paralel, dl prof. Revenco desfăşoară o amplă muncă de cercetare, fiind astăzi autor a peste o sută de lucrări ştiinţifice, printre care se remarcă în mod deosebit monografia sa în domeniul cardiologiei clinice şi al diagnosticului funcţional.

Ajuns la această treaptă a experienţei profesionale, dl profesor consideră că pentru a te menţine într-o permanentă formă de lucru este necesar să respecţi animite reguli şi principii de viaţă, ce nu diferă prea mult, în general vorbind, de exigenţele general cunoscute. La baza oricărei activităţi profesionale integre şi a unei vieţi realizate nu pot sta decât simţul responsabilităţii, onestitatea, alegerea corectă a priorităţilor, receptivitatea la tot ce este nou şi performant în domeniu.

Aceste principii le aplică în mod consecvent şi în activitatea sa de ghidare a celor 8 teze de doctor în medicină, câte le are înregistrate în palmaresul său, şi a unei teze de doctor habilitat aflată în proces de finisare.

Pe parcursul activităţii sale la catedra Cardiologie, dl Valeriu Revenco şi-a creat imaginea unui profesor iscusit şi competent. Multe generaţii de medici cursanţi şi rezidenţi l-au avut ca profesor şi îndrumător, ascultându-i prelegerile şi sfaturile practice, bazate pe experienţa bogată de medic, pedagog şi cercetător ştiinţific. Dl prof Revenco este considerat pe drept cuvânt unul din cei mai valoroşi şi talentaţi cardiologi din Republica Moldova.

Fiind un cardiolog de formaţie clasică, "de stofa veche", cum s-ar spune, el are, în acelaşi timp, o largă şi consecventă deschidere spre tot ce este nou în sfera cardiologiei. Pe parcursul celor 27 de ani de activitate a ştiut să-şi aplice cunoştinţele acumulate în practică, fiind un timp şi şef al Secţiei a V-a (1990-1999) a Clinicii Institutului de Cardiologie, priveghind zi şi noapte bolnavii, reanimând şi salvând un număr mare de vieţi.

Se ştie că medicina a fost şi rămâne o profesie aparte. Asupra acestui lucru s-au pronunţat de-a lungul timpului mari gânditori, scriitori, atleţi ai inteligenţei umane. Aproape toţi medicii adevăraţi, adică toţi acei ce-şi iubesc semenii şi ţin la profesia aleasă, au avut vocaţia frumosului, revelaţia actului creativ, ori chiar s-au lăsat seduşi de „altceva". „Altceva" însemnând muzica, pictura, literatura etc.

De aceea, poate, şi dl profesor Revenco este atât de sensibil la tot ce vine din sfera frumosului, are o deosebită atracţie faţă de literatură şi istorie.

În prezent, activitatea sa cunoaşte un spectru deosebit de larg. Dincolo de îndatoririle profesionale, Domnia Sa de mai mulţi ani exercită funcţia de preşedinte al Comisiei de Atestare a medicilor cardiologi şi de diagnostic funcţional, este membru al Senatului Universitar şi al Consiliului de administraţie al USMF „Nicolae Testemiţanu".

Din anul 1995 este decanul facultăţii Rezidenţiat şi Secundariat Clinic, facultate în care, în afară de cele 19 catedre, activează şi cea 1500 de rezidenţi şi secundari clinici. (Liviu Grib, dr conferenţiar, Catedra Cardiologie, Facultatea Rezidenţiat, USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment