Doctor habilitat în medicină, profesor universitar, catedra Anatomia Omului, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu".

Născut la 3 ianuarie 1938 într-o familie de ţărani din satul Giurgiuleşti, raionul Vulcăneşti, în 1953 a absolvit 7 clase primare în satul natal, iar apoi, în 1956 - şcoala medie (10 clase) din oraşul Reni, regiunea Odesa. Ulterior, peste doi ani a fost înmatriculat la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău.

După absolvirea institutului, în 1964, a fost repartizat în doctorantură la catedra Anatomia Omului. Sub conducerea doctorului habilitat în medicină Boris Perlin, Om Emerit, profesor universitar şi a academicianului AŞM a URSS Vasile Kuprianov, dl V. Andrieş în activitatea sa profesională a parcurs un drum lung de la doctorand, asistent, lector superior până la profesor universitar şi şef catedră.

În 1971 a susţinut cu succes teza de doctor în medicină cu tema “Inervaţia capsulei şi ligamentelor articulaţiei coxofemurale în normă şi în coxita tuberculoasă”. In 1989 a susţinut teza de doctor habilitat în medicină cu tema “Contribuţia comunicaţiilor nervoase interorganice la inervaţia bronhiilor şi vaselor circulaţiei pulmonare”. V Andrieş s-a realizat ca un veritabil savant şi un anatomist erudit.

O parte din preparatele macromicroscopice confecţionate de D-lui, referitor la inervaţia, transplantarea inimii şi a plămânilor au fost incluse bine meritat în atlasul “Sistemul nervos vegetativ” de Petru Lobko, Mensk (1988) şi în atlasul “Anatomia Omului” de R. D. Sinelnikov şi de I. R. Sinelnikov, Moscova (1994), fiind traduse în mai multe limbi.

În 1990, prin concurs i s-a oferit titlul de profesor universitar şi a fost numit şef catedră Anatomia Omului. În 1997, în scopul optimizării procesului didactic şi al perfecţionării profilului în instruire la diferite facultăţi, în cadrul catedrei Anatomia Omului a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu", au fost create 2 subdiviziuni: catedra pentru facultăţile Stomatologie, Farmacie şi Medicină Preventivă, condusă de V. Andrieş, şi catedra pentru facultăţile Medicină Generală şi Pediatrie, condusă de M. Ştefaneţ. În 2006-2007 catedrele au fost recomasate.

Profesorul V. Andrieş e un morfolog vestit. A editat mai mult de 250 de lucrări ştiinţifice în ţară şi peste hotarele ei, dedicate problemelor ce ţin de inervaţia ţesuturilor conjunctive şi a vaselor sangvine.
În 1998 profesorului V. Andrieş i se oferă titlul de membru corespondent al Academiei Internaţionale de ştiinţă pe ecologie şi protecţia mediului ambiant şi titlul de membru corespondent al Academiei Internaţionale de Informatică din Sankt-Petersburg.

Sub conducerea profesorului V. Andrieş s-au susţinut 3 teze de doctor în medicină, iar alţi 2 competitori lucrează asupra tezei de doctor habilitat.

V. Andrieş a fost prezent cu rapoarte ştiinţifice la: congresul al IX-lea Unional al anatomiştilor, histologilor şi al embriologilor din Belarus, Mensk (1981), cel de-al 7-lea congres naţional al morfologilor din România, Iaşi (1982), congresul al 30-lea al morfologilor din Cehoslovacia, Brno (1988), Ziua Facultăţii Medicină Stomatologică (ediţia a VI-a), România, Iaşi (2001), Congresul Internaţional al Anatomiştilor din ţările Balcanice, România, Timişoara (1998).

În decursul activităţii sale în universitate s-a manifestat ca pedagog iscusit şi un colaborator ştiinţific preţios, respectat de studenţi şi de corpul didactic al catedrei. V. Andrieş este exigent, punctual, erudit, disciplinat; ţine Cursul de anatomie pentru toate facultăţile la nivel înalt şi este responsabil de lucrările practice pe care le dirijează cu un mare profesionalism. D-lui a confecţionat multe preparate unice, expuse în muzeul catedrei Anatomia Omului.

Pe parcursul anilor a fost responsabil de cercul ştiinţific studenţesc. Mulţi studenţi sub conducerea profesorului V. Andrieş au prezentat comunicări la conferinţele studenţeşti, în care au tratat diverse aspecte ale medicinii, ocupând locuri de frunte. (Mihail Ştefaneţ, dr. h., profesor universitar Şef catedră Anatomia Omului USMF "Nicolae Testemiţanu")

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment