Specialist în morfologie, patologie, patobiologie, angiologie, biogerontologie, născut la 4 mai 1928, satul Sărătenii Vechi, judeţul Orhei, doctor habilitat în ştiinţe medicale (1963), profesor universitar (1964), membru corespondent (1965) şi membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1972).

A absolvit cu. menţiune Institutul de Stat de Medicină din Chişinău (1951), doctorantura la aceeaşi instituţie (1954) şi World Health Organisation - Modern Methodology for Teachers of Medicine (1978, London). A desfăşurat o prodigioasă activitate didactică şi ştiinţifică în cadrul Institutului de Stat de Medicină din Chişinău, exercitând funcţiile de: asistent (1955-1958), şef catedră Anatomie Patologică (1958-1986), prorector (1961-1963) şi rector (1963-1986) al acestei instituţii, apoi la Academia de Ştiinţe - şef al Laboratorului de Patobiologie (1986-1991) şi director al Centrului Ştinţific de Patobiologie şi Patologie (din 1991), membru al Prezidiului AŞM (1990-1995), preşedinte al Consiliului pentru Etică în Cercetare al AŞM (2006).

Efectuează cercetări fundamentale în domeniul patologiei, patobiologiei, biogerontologiei. A elaborat teoria aterosclerozei incipiente, obţinând rezultate importante în patologia aterosclerozei. A introdus noţiuni fundamentale noi în geneza acestui fenomen: Injury, Preatherosclerosis, Pathomorphosis, Immunoinflammation, Sinergism. Depistarea fazelor precoce ale aterogenezei constituie o descoperire fundamentală, originală, o reorientare ştiinţifică de perspectivă.

Rezultatele investigaţiilor sunt expuse în circa 700 de publicaţii: reviste de profil, surse de circuit internaţional; monografia “Ateroskleroz arterii” (1967, aparţinându-i integral) şi 9 monografii în colaborare.

A fondat şcoala ştiinţifică a patologiştilor din Republica Moldova. Discipolii săi (peste 100 de doctori şi de doctori fiabilităţi în medicină) au devenit profesori, doctori în ştiinţe, titulari de catedre, conducători de laboratoare.

În calitate de raportor, coordonator, membru al comitetelor organizatorice, preşedinte, copreşedine, reprezintă Republica Moldova la foruri ştiinţifice europene şi mondiale (congrese, conferinţe şi simpozioane) la Moscova, Sankt-Petersburg, Tokyo, Kiev, Valencia (Spania), Washington, Helsingor (Danemarca), Nice (Franţa), Berlin, Roma, Bucureşti, Praga, Paris, Istanbul, Lisboa, Montreal, etc.

Este membru al International Academy of Pathology (Paris, 1980), membru de onoare al Asociaţiei de Gerontologie şi Geriatrie din România (1998), Senior Societas Pathologorum Europae (Berlin, 2001), membru al International Union of Angiology (Tokyo, 2001), membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale din România (2002), membru al Consiliului ştiinţific al Societăţii de Gerontologie şi Geriatrie din EuroAsia (Moscova, 2005), membru European Society of Pathology (Paris, 2005) şi membru Editorial board of Romanian Journal of Morphology and Embryology (2005).

Fiind preşedinte al Consiliului Rectorilor al Universităţilor din Moldova (1977-1986), a implementat metodologia didacticii universitare moderne, a argumentat organizarea şi construcţia sanatoriilor-profilactorii pentru studenţi, a centrelor - model de odihnă şi de sport pentru studenţi şi pentru lectori, a cluburilor de estetică etc.

În calitate de deputat şi de preşedinte al Comisiei pentru ocrotirea sănătăţii, cultura fizică şi asistenţa socială a Sovietului Suprem al RSSM, şi-a adus aportul la dezvoltarea medicinii, ştiinţei şi educaţiei în republică; a pledat şi a oficializat fondarea Institutului de Cardiologie, a contribuit la pregătirea cadrelor de cardiologi, cât şi pentru multiple servicii specializate. În funcţie de Rector, în decurs.de aproape un sfert de secol, a organizat instruirea a circa 20 000 de medici generalişti, pediatri, igienişti, stomatologi, farmacişti etc; majoritatea cărora s-a afirmat ca specialişti profesionişti ducând faima Moldovei peste hotare.

Meritele deosebite în activitatea didactică şi în cea ştiinţifică au fost menţionate prin Premiul de Stat al Republicii Moldova (1977), cu ordinele: Insigna de Onoare (1971), Prietenia popoarelor (1981), Gloria Muncii (1996); două ordine Drapelul Roşu de Muncă (1961, 1976), Ordinul Republicii (2005), Golden Fortune of International Academic Rating of popularity, medalia 50 de ani de la Victorie (Ierusalim, 1999), medalia S. I. Vavilov (1976), medalia Dimitrie Cantemir (2003) şi 60 de ani AŞM (2006).

Responsabile misiuni de: Preşedinte al Consiliului Societăţilor Medicale din RM, al Societăţilor: Ştiinţa (mun. Chişinău), de Patologie, de Cardiologie, de Gerontologie; cât şi de Membru al Colegiului MS, Membru al Executivului (mun. Chişinău), Membru al Prezidiului AŞM, se străduie a le îndeplini exigent.
În cele mai vitrege vremuri a salvat de la devastare biserica „Sf. Nicolae" (Chişinău) şi de la ruinarea totală - Mănăstirea lui Mihalcea Hâncu, restaurând şi reconstruind adecvat ansamblul arhitectural. (Ion Ababii, dr. h., profesor, academician Rector al USMF "Nicolae Testemiţanu")

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment