Profesorul universitar Vasile Cepoi, din fragedă tinereţe, din anii studenţiei, şi-a conturat destul de clar trei repere de viaţă - ce eşti? ce vrei? ce faci? Se simţea, se credea la aceste începuturi ale vieţii şi ale carierei sale un tânăr visător, mult prea dornic de carte, ambiţios să spargă vechile tipare ale predecesorilor, ale bunilor şi ale străbunilor săi plugari, viticultori ş.a. Era pe la mijloc de secol, era printre acei fericiţi supravieţuitori ai războiului, ai foametei cumplite; era plin de cutezanţă şi de dorinţa de a se afirma.

La facultate, a decis să devină medic, este înaintat (la anul trei) în funcţie de preşedinte al Asociaţiei ştiinţifice studenţeşti. Este încurajat de regretabilul profesor A. Corovin, care i-a servit drept model în viaţă.

După absolvire, a plecat la baştină în calitate de şef secţie terapie la spitalul raional. Aici, simultan cu activitatea practică, îşi continuă, investigaţiile ştiinţifice. Studiază acţiunea somnului electric în tratamentul ulcerului gastroduodenal.

În plan profesionist s-a format respectând principiile de internistică ale unor personalităţi ale şcolii ruse şi sovietice, cu un aport incontestabil nu numai în medicina din ţară, dar şi din lume, începând cu anul 1959, când a plecat la Moscova pentru secundariat clinic, în Institutul Central de Curortologie şi Fizioterapie.

În 1961, conform unui ordin al Ministerului Sănătăţii din ex-URSS este acceptat în calitate de colaborator ştiinţific al Institutului de Reumatologie al AŞM din ex-URSS, unde peste 30 de ani studiază aspectele etiopatogenetice, clinice, de diagnostic şi de tratament în bolile reumatice, sub conducerea academicianului A. Nesterov şi a profesorului M. Astapenko.

Mai mulţi ani a consacrat studierii particularităţilor afectării cordului în artrita reumatoidă. Din 1966 a studiat etiopatogeneza şi posibilităţile unui diagnostic precoce şi unui tratament adecvat în boala Behterew (spondilartrita anchilozantă). Cercetările aprofundate ale profesorului Vasile Cepoi au finalizat publicarea monografiei Boala Behterew, profesorul fiind autor a 9 monografii consacrate diverselor probleme de reumatologie şi de medicină internă; a publicat peste 200 de lucrări ştiinţifice de certă valoare, apreciate pe timpuri la Moscova cu premii şi cu brevete de invenţie.

În 1990, în urma concursului, devine şef catedră Medicină Internă nr.1, Facultatea Perfecţionarea Medicilor, USMF, „Nicolae Testemiţanu", până în 1997 şi mai apoi profesor-consultant. Se afla mereu în vâltorea activităţii ştiinţifice, pedagogice, clinice. Se include, alături de colegii săi, în consultarea cazurilor grave, cursuri pentru medici-cursanţi, lecţii practice şi în seminare.

Împreuna cu colegii de la catedră implementează diverse metode de diagnostic şi de tratament în bolile reumatice. Utilizând metodele biomecanice şi studiul microcirculaţie cu ajutorul scintigrafiei dinamice, în investigarea bolnavilor cu artroză incipientă, a reuşit să elucideze noi aspecte în patogenia şi în diagnosticul precoce al acestei boli. Împreună cu V. Rudenko, doctor în tehnică, studiază un şir de metode inedite în tratamentul bolilor reumatice, inclusiv ionoplasmoterapia care, în prezent, este utilizată în practica medicală.

Rezultatele studiilor versus terapie ionoplasmică au fost raportate la multe congrese internaţionale din Canada, Italia, Thailanda şi din România. Studiile au fost expuse în monografiile Osteoartroza, osteocondroza, Artritele infecţioase, infecţioase-reactive şi metabolice, Diagnosticul şi tratamentul ionoplasmic al bolilor reumatice, una dintre monografii fiind tradusă în limba engleză.

În 1996 profesorul universitar Vasile Cepoi a fost ales membru al Academiei de Ştiinţe Medicale Române, dovadă a recunoaşterii internaţionale şi a eforturilor depuse în medicină.

Energic oricând, în ultimul timp a fost preocupat de locul omului în natură, de menţinerea unui echilibru între evoluţia naturii şi progresul tehnico-ştiinţific „agresiv", care sfidează existenţa unui ecosistem, şi, prin urmare, pune în pericol sănătatea şi chiar existenţa speciei umane. Această nouă arie de cercetare a finalizat cu organizarea unui congres de talie internaţională în domeniul terapiei complementare, care s-a derulat în incinta USMF „Nicolae Testemiţanu", în primăvara anului 2007. Acest eveniment notoriu a reuşit să adune invitaţi din România, Rusia, Franţa şi din Italia.

A apreciat, în primul rând, la oamenii de ştiinţă originalul, autenticul, însuşi reuşind să se remarce ca un savant cu o gândire inedită, cu o logică nestandardă. Or, numai persoanelor cu o viziune aparte le este dat să spargă limitele rigide ale uzualului, le este dat să devină veritabili promotori ai ştiinţei. (Liliana Groppa, dr. h., profesor Şef catedra Medicină Interna nr. 1, FPM USMF "Nicolae Testemiţanu")

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment