Profesorul universitar Victor Jiţa, doctor habilitat în medicină, face parte din generaţia care, în anul 1947, a păşit pragul Institutului de Medicină din Chişinău, având la activ mulţi de ani de activitate didactică, ştiinţifică şi socială în cadrul USMF„NicolaeTestemiţanu". Pe parcursul acestor ani Domnia sa a contribuit cu gândul, cu sufletul şi cu munca sa la ridicarea faimei Alma Mater.

A activat şi activează în cadrul catedrelor teoretice: 20 de ani la catedra Anatomie şi alţii 36 de ani - la catedra Histologie în calitate de şef de catedră, iar în prezent - profesor consultant. Datorită potenţialului său, intelectualităţii şi aportului adus medicinii, creaţiei sale, a devenit Om Emerit al Republicii Moldova şi Lucrător Emerit al învăţământului public.

S-a născut la 14 decembrie 1928 în satul Măcăreuca, raionul Drochia, judeţul Soroca, într-o familie de ţărani. A copilărit în satul natal. Pe parcursul anilor 1935 - 1947 a făcut studii în şcoala primară din Măcăreuca, apoi la liceul comercial din Bălţi şi la renumita şcoală medie Nr. 1 din Bălţi, pe care o absolveşte în 1947.

Pe parcursul anilor 1947 - 1952 este student la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, unde studiază cu mare sârguinţă la facultatea Medicină Generală, pe care a absolvit-o cu succes. După absolvire se încadrează activ în procesul ştiinţifico-didactic al Alma Mater, dedicând 20 de ani catedrei Anatomie - în calitate de doctorand, asistent, conferenţiar, doctor habilitat în medicină şi 36 de ani catedrei Histologie, citologie şi embriologie.

Pe parcursul a două decenii a condus catedra de Histologie, Citologie şi Embriologie, asigurând desfăşurarea procesului didactic în conformitate cu exigenţele timpului, onorându-şi cu mult zel şi cu multă pricepere obligaţiunile sale.

D-lui consideră o sarcină primordială activitatea didactică, angajându-se în elaborarea şi în redactarea programelor de instruire, a indicaţiilor metodice, a planurilor cursurilor şi a lucrărilor practice, care au contribuit la o mai eficientă pregătire a studenţilor în domeniul histologiei, citologiei şi al embriologiei. Pe parcursul activităţii sale didactice, Victor Jiţa s-a impus într-o ţinută academică perfectă. Sub conducerea dlui profesor V. Jiţa a fost tradus şi redactat în limba română manualul de Histologie pentru studenţi.

Prelegerile interesante, lecţiile practice, inclusiv şi practicarea unor metode avansate de instruire, munca asiduă de cercetare l-au situat printre cei mai respectaţi şi mai apreciaţi profesori din universitate şi din republică.

Concomitent cu activitatea didactică, profesorul Victor Jiţa a desfăşurat şi o amplă activitate de cercetare cu o neţărmurită dorinţă de afirmare în profesie, în ştiinţă. În destinul Domniei sale a avut o influenţă hotărâtoare somitatea cu reputaţie mondială, savantul, academicianul rus V. V. Kuprianov, sub bagheta căruia studiază inervaţia ţesutului conjunctiv şi a sistemului cardiovascular, susţinând tezele de doctor (1957) şi de doctor habilitat în medicină (1971), studiind integral inervaţia tuturor vaselor sangvine ale creierului. În rezultatul acestui studiu au fost evidenţiate zone reflexogene, care au o mare importanţă în reglarea circulaţiei sangvine în funcţie de activitatea encefalului.

Domnul profesor universitar Victor Jiţa este primul dintre anatomiştii autohtoni, care şi-a elaborat teza de doctor habilitat în direcţia dată în instituţia noastră. Rezultatele vastelor sale cercetări ştiinţifice au fost elucidate în peste 130 de lucrări ştiinţifice, o monografie şi un brevet de autor. Sub conducerea D-lui au fost susţinute 3 teze de doctor în medicină, este consultant ştiinţific la 1 teză de doctor habilitat în medicină.

În calitate de savant, Victor Jiţa a participat la diferite foruri ştiinţifice din ţară şi de peste hotare, reprezentând comunitatea ştiinţifică universitară, În paralel, distinctul profesor s-a implicat şi în activitatea publică, deţinând pe parcursul anilor funcţiile de: preşedinte al Societăţii ştiinţifice a anatomiştilor, histologilor şi embriologilor din Republica Moldova; membru al Consiliului ştiinţific al USMF, al Ministerului Sănătăţii; membru al secţiei ştiinţifice Medicina a Comitetului pentru Premiile de Stat al Republicii Moldova; preşedinte al Comisiei de evaluare ştiinţifică a lucrărilor, prezentate de colaboratorii universităţii; membru al Asociaţiei Internaţionale a angiologilor; preşedinte al Comisiei ştiinţifice pentru confirmarea tezelor de doctor în specialitatea - Morfologia; secretar ştiinţific al secţiei Medicina a Comitetului pentru Premiile de Stat al Republicii Moldova (1983); membru de onoare al Societăţii Ştiinţifice a anatomiştilor, histologilor, embriologilor şi a topografoanatomiştilor din Ucraina; membru al Consiliului coordonator al Asociaţiei Internaţionale a morfologilor din ţările CSI; membru ai Consiliului coordonator de redacţie al revistei Arhiv anatomii, ghistologhii i embriologhii, membru al consiliului de redacţie al revistei "Morfologhia", Sankt-Petersburg.

Graţie talentului său de savant, pedagog şi de manager dlui Victor Jiţa i s-au conferit titlurile de Lucrător Emerit al învăţământului public din Republica Moldova şi de Om Emerit. (Nicolae Eşanu, dr., profesor, Şef catedră Histologie, Citologie şi Embriologie, USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment