Vladimir Popa, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, catedra otorinolaringologie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".

S-a născut la 5 februarie, anul 1935, în satul Vasilcău, judeţul Soroca, România, într-o familie de ţărani. Tata - Ananie, mama - Pelaghia, români.

După absolvirea a 7 clase în satul natal a fost înmatriculat la Şcoala de felceri şi de moaşe din oraşul Soroca. Începând cu luna iulie anul 1952 a activat în calitate de şef al Punctului medical de felceri şi de moaşe din satul Dubna, apoi Napadova şi Nimereuca, raionul Vertiugeni.

În octombrie 1954 a fost înrolat în Armata Sovietică, unde s-a aflat până în 1958. În septembrie 1958, după susţinerea examenelor de admitere, a devenit student la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău. Pentru întreţinerea sa, în timpul studiilor la facultate a fost nevoit în toţi aceşti ani să activeze ca felcer în Clinica Otorinolaringologie a Spitalului Clinic Republican.

A absolvit facultatea de Medicină Generală cu menţiune în 1964, apoi la recomandarea Ministerului Sănătăţii a activat în calitate de ORL-ist la Bălţi. În acest oraş a muncit din 1964 până în 1973 în calitate de ORL-ist, şef al secţiei ORL, medic-şef adjunct al Spitalului din Bălţi şi medic şef al acestui spital.

În decembrie 1973 prin Ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova a fost transferat în funcţia de "medic-şef al spitalului Direcţiei a 4-a a Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. Concomitent cu activitatea profesionistă, a activat şi în domeniul ştiinţei. Studiile de doctorat şi le-a făcut la Institutul de Stat de Perfecţionare a Medicilor din Kiev.

Teza de doctor în medicină a susţinut-o în 1974 la Kiev. Pentru a-şi continua studiile şi a-şi finaliza teza de doctor habilitat în medicină, în 1984 a fost transferat la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău în funcţie de conferenţiar universitar. Teza de doctor habilitat a fost susţinută în 1986 în Sankt-Petersburg, Rusia.

În anul 1990, prin ordinul Ministrului Sănătăţii al Republicii Moldova a fost numit medic-şef al Spitalului fostei Direcţii a 4-a. Din motive lesne de înţeles, Guvernul Republicii Moldova (prim-ministrul A. Sangheli şi ministrul de stat Gh. Gusac) au restabilit Direcţia a 4-a şi au afiliat-o în componenţa Guvernului. A fost nevoit să se elibereze din funcţie şi şi-a continuat activitatea de profesor universitar la catedra ORL a USMF „Nicolae Testemiţanu".

Din 1990 şi până în 1994, concomitent cu funcţia de medic-şef al spitalului nominalizat, a deţinut şi funcţia de şef catedră ORL a USMF „Nicolae Testemiţanu".

Până în prezent a publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice, dintre care 7 monografii, 3 invenţii. A pregătit 2 doctori în medicină şi mai pregăteşte alţi 2, care cercetează aspecte importante ale medicinii contemporane. A fost membru de partid comunist al ex-URSS. Din primele clipe ale formării organizaţiei, întru susţinerea măsurilor pentru eliberarea naţională, a luat parte la toate întrunirile şi activităţile frontului popular, a fost şi este pentru idealurile comune ale noastre.

La toate etapele de viaţă şi de activitate domnul profesor V. Popa s-a axat pe poporul acestui pământ - aşa l-a învăţat Dumnezeu, viaţa şi tata. Domnul Vladimir Popa a pregătit generaţii de medici care păstrează în suflet o profundă recunoştinţă. (Sergiu Vetricean, dr., conferenţiar Catedra Otorinolaringologie USMF "Nicolae Testemiţanu")

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment