Vladimir Popa, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, catedra otorinolaringologie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".

S-a născut la 5 februarie, anul 1935, în satul Vasilcău, judeţul Soroca, România, într-o familie de ţărani. Tata - Ananie, mama - Pelaghia, români.

După absolvirea a 7 clase în satul natal a fost înmatriculat la Şcoala de felceri şi de moaşe din oraşul Soroca. Începând cu luna iulie anul 1952 a activat în calitate de şef al Punctului medical de felceri şi de moaşe din satul Dubna, apoi Napadova şi Nimereuca, raionul Vertiugeni.

În octombrie 1954 a fost înrolat în Armata Sovietică, unde s-a aflat până în 1958. În septembrie 1958, după susţinerea examenelor de admitere, a devenit student la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău. Pentru întreţinerea sa, în timpul studiilor la facultate a fost nevoit în toţi aceşti ani să activeze ca felcer în Clinica Otorinolaringologie a Spitalului Clinic Republican.

A absolvit facultatea de Medicină Generală cu menţiune în 1964, apoi la recomandarea Ministerului Sănătăţii a activat în calitate de ORL-ist la Bălţi. În acest oraş a muncit din 1964 până în 1973 în calitate de ORL-ist, şef al secţiei ORL, medic-şef adjunct al Spitalului din Bălţi şi medic şef al acestui spital.

În decembrie 1973 prin Ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova a fost transferat în funcţia de "medic-şef al spitalului Direcţiei a 4-a a Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. Concomitent cu activitatea profesionistă, a activat şi în domeniul ştiinţei. Studiile de doctorat şi le-a făcut la Institutul de Stat de Perfecţionare a Medicilor din Kiev.

Teza de doctor în medicină a susţinut-o în 1974 la Kiev. Pentru a-şi continua studiile şi a-şi finaliza teza de doctor habilitat în medicină, în 1984 a fost transferat la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău în funcţie de conferenţiar universitar. Teza de doctor habilitat a fost susţinută în 1986 în Sankt-Petersburg, Rusia.

În anul 1990, prin ordinul Ministrului Sănătăţii al Republicii Moldova a fost numit medic-şef al Spitalului fostei Direcţii a 4-a. Din motive lesne de înţeles, Guvernul Republicii Moldova (prim-ministrul A. Sangheli şi ministrul de stat Gh. Gusac) au restabilit Direcţia a 4-a şi au afiliat-o în componenţa Guvernului. A fost nevoit să se elibereze din funcţie şi şi-a continuat activitatea de profesor universitar la catedra ORL a USMF „Nicolae Testemiţanu".

Din 1990 şi până în 1994, concomitent cu funcţia de medic-şef al spitalului nominalizat, a deţinut şi funcţia de şef catedră ORL a USMF „Nicolae Testemiţanu".

Până în prezent a publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice, dintre care 7 monografii, 3 invenţii. A pregătit 2 doctori în medicină şi mai pregăteşte alţi 2, care cercetează aspecte importante ale medicinii contemporane. A fost membru de partid comunist al ex-URSS. Din primele clipe ale formării organizaţiei, întru susţinerea măsurilor pentru eliberarea naţională, a luat parte la toate întrunirile şi activităţile frontului popular, a fost şi este pentru idealurile comune ale noastre.

La toate etapele de viaţă şi de activitate domnul profesor V. Popa s-a axat pe poporul acestui pământ - aşa l-a învăţat Dumnezeu, viaţa şi tata. Domnul Vladimir Popa a pregătit generaţii de medici care păstrează în suflet o profundă recunoştinţă. (Sergiu Vetricean, dr., conferenţiar Catedra Otorinolaringologie USMF "Nicolae Testemiţanu")

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment