Conferenţiar la catedra Fiziologia Omului a USMF „Nicolae Testemiţanu", doctor în medicină, face parte din generaţia care a trecut prin grozăviile războiului, foametei, altor rele ale timpului.

S-a născut la 8 august 1930 la Reni. Părinţii fiind chişinăuieni, în virtutea unor circumstanţe de serviciu, în anii 1929-1930 se aflau în acest oraş de pe Dunăre. Ca şi sămaşii săi n-a avut norocul să savureze din romantica copilăriei. La numai 6 anişori a rămas fără tată, povara întreţinerii celor 2 copii (avea un frate) a căzut pe seama mamei.

Ca să câştige o bucată de pâine, copiii de mici erau puşi la lucru. După cum îşi aminteşte, în clasele 5-6, ziua lucra vânzătoare la un mic magazin, iar seara împletea pulovere, fulare, baticuri la comandă.

Probabil, de atunci a deprins munca asiduă, străduinţa şi responsabilitatea, calităţi care i-au prins bine în cariera ulterioară. Regimul de disciplină îl însuşeşte apoi la Colegiul Republican de Educaţie Fizică şi Sport (din fragedă vârstă s-a ocupat cu gimnastica şi scrima - a fost triplă campioană a republicii la scrimă).

In orice funcţie pe care a exercitat-o, dna Zinovia Cigrin pe prim plan pune perfecţionarea studentului şi rezidentului. Prin diverse căi şi metode contribuie la pregătirea profesională a viitorilor specialişti conform cerinţelor zilei, or medicina nu poate fi concepută fără cadre de înaltă calificare - un deziderat ce i-a fost şi este conduită în activitate.

Încearcă sentimente alese atunci când Universitatea se situează pe primul loc în republică între instituţiile de învăţământ superior la reuşită şi disciplină, ceea ce se întâmplă adesea. La diferite perioade Universitatea i-a încredinţat sectoare importante. Timp de 15 ani a fost membru al Comisiei de admitere.

Deşi e la vârsta pensionară, ia parte activă la pregătirea testelor pentru evaluarea cunoştinţelor studenţilor în procesul de studii şi la examene.

Devotamentul faţă de profesie se manifestă şi prin concursul dumneaei la elaborarea şi editarea manualului de lucrări practice la fiziologie şi a enciclopediei medicale. A publicat 60 de lucrări ştiinţifice. Ne-a reprezentat Universitatea la congresele fiziologilor din Sanct-Petersburg, Mensk, Doneţk.

De la înălţimea vârstei, dna Zinovia Cigrin încearcă un sentiment al datoriei împlinite. Putem confirma cu certitudine că pe parcursul anilor şi-a manifestat aptitudinile profesionale, a fost înalt apreciată de studenţi, colegi, de instanţele ierarhic superioare. În 1976 a fost distinsă cu ordinul Insigna de Onoare.

La o privire retrospectivă, în clipe de uşoară nostalgie, o încearcă un regret... totuşi n-a fost doctor practician, aşa cum a visat tăticul, să stea la patul bolnavului, să-i diminueze durerile, dar se consolează cu gândul că acest vis l-a transmis miilor şi miilor de tineri şi tinere, care stau de veghe la sănătatea oamenilor, prin fapte respectând Jurământul lui Hipocrates. (Ion Ababii, rector al USMF „Nicolae Testemiţanu", profesor universitar, dr. hab., academician al AS RM)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment