Serviciul de Supraveghere a Sănătăţii Publice a avut în frunte personalităţi marcante, specialişti de înaltă talie. Printre ei pot fi menţionaţi: Petru Iarovoi, Victor Vangheli, Mihai Magdei, Ion Bahnarel şi alţii. Ultimul din această pleiadă – Ion Bahnarel a împlint deja o frumoasă şi onorabilă vârstă. La începutul anului, mai precis la 6 ianuarie 1953, pe meleagurile Bucovinei, în satul Diacovtî din regiunea Cernăuţi raionul Herţa, într-o familie de oameni harnici şi gospodari s-a născut Ion Bahnarel. Pe aceeaşi dată, dar în anul 2013, domnul Ion Bahnarel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar şi-a sărbătorit jubileul de 60 ani.

Domnul Bahnarel a a înţeles de timpuri că viaţa înseamnă muncă. A moştenit acest dar de la părinţi. Anume aceasta l-a ajutat să îmbrăţişeze cu drag enigma cărţii, să obţină rezultate în avtivitatea de organizator, de cercetare, să-şi dezvăluie cu succes vocaţia de cadru didactic la una dintre cele mai prestigioase instituţii superioare de învăţământ, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Atingând în aceste zile o vârstă a coacerii, Domnia Sa are la ce privi în urmă, deţine o poziţie temeinic conturată în primele rânduri ale oamenilor cutezători.
Ion Bahnarel, profesor universitar
Putem afirma cu certitudine că este un Om integru, cu rezultate excelente în muncă şi în viaţa personală. Startul la învăţătură l-a luat în satul natal absolvind cu succes şcoala de 8 ani, apii în anii 1966 – 1970 – şcoala internat politehnică din or. Herţa.

Deja elev în şcoala medie, fiind foarte receptiv la suferinţele şi necazurile celor din jur, sa orientat spre o profesie care ar putea fi de ajutor neamului. Îm vara anului 1970, susţine examenele de admitere la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău.

În anul 1976, după absolvirea facultăţii căpătând profesia de medic-igienist, pasionat fiind de problemele sănătăţii umane în relaţia cu factorii ce o influenţează. Pe parcursul întregii sale activităţi el a izbutit să coreleze cu îndemânare şi pricepere activitatea practică cu cea ştiinţifică. Activând iniţial la Staţia Sanitaro-Epidemiologică Republicană, în pezent Centrul Naţional de Sănătate Publică – în calitate de medic igiena muncii. Apoi în anul 1980 a fost numit – ca şef al secţiei Igiena Radiaţiilor şi Radioprotecţie.

În anul 1994 – medic şef adjunct în problemele de igienă, în anul 1995 – vicedirector CNŞPMP, în anul 2000 – este numit viceministru al sănătăţii, medic şef sanitar de stat din Republica Moldova; în anul 2004 este numit Director General, medic şef sanitar de stat al Republicii Moldova; în anul 2008 – cercetător ştiinţific principal la CNSPMP; în anul 2010 – Director General la Centrul Naţional de Sănătate Publică, prim adjunct al medicului şef sanitar de stat al Republicii Moldova.

Toată activitatea lui profesională este dedicată organizării şi participării la elaborarea suportului legislativ, normativ şi metodic al Sănătăţii Publice, implimentarea şi monitorizarea Programelor Naţionale de Combatere şi Profilaxie a maladiilor infecţiose şi neinfecţioase, sănătatea publică, igiena, radioprotecţia şi securitatea nucleară, promovarea sănătăţii, educaţia pentru sănătate. Conducător ştiinţific şi consultatnt ştiinţific la teze de doctorant.

În ce priveşte activitatea didactică profesorul universitar Ion Bahnarel a început de la lector – asistent la catedra Igiena generală, apoi în anul 1992 a fost înmatriculat în doctorantură la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gh. Popa”, Iaşi, România. Absolvind doctorantura în anul 1995 susţine teza de doctor în medicină.

Multiple comunicări la diverse foruri ştiinţifice, publicaţii în reviste prestigioase şi invenţii au servit dovadă incontestabilă că în constelaţia savanţilor Republicii Moldova a apărut un specialist de forţă în igienă.

În baza gradului ştiinţific şi succeselor obţinute în anul 2001 – (USMF „N.Testemiţanu”) susţine titlul de conferenţiar universitar.

În anul 2008 devine master în managementul sănătăţii publice. Din anul 2010 este numit în postul de şef al catedrei Igiena generală. În acelaş an – 2010 susţine teza de doctor habilitat în medicină cu tema”Estimarea riscului asociat iradiaţiei, populaţiei Republicii Moldova şi posibilităţii de reducere a impactului de sănătate”, iar în anul 2011 susţine titlul de profesor universitar.

Efortul profesorului universitar Ion Bahnarel se încununează cu circa 270 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice, 12 monografii, 3 manuale, 5 invenţii. Participând la diferite expoziţii naţionale şi internaţionale a fost apreciat cu 24 diplome, 27 medalii de aur, 5 de argint, 4 de bronz.

Papalel cu activitatea ştiinţifică şi didactică activează în domeniul public, ca Ditector General a Centrului Naţional Sănătate Publică, Preşedinte al Comisiei de Atestare a medicilor igienişti din Republica Moldova, Preşedinte ala Consiliului Ştiinţific al Centrului Naţional de Sănătare Publică, membru al Comisiei de Experţi al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare din Republica Moldova; membru al Comisiei Ştiinţifico-metodice de profil – igiena MS al Republicii Moldova, preşedinte ala Societăţii Igieniştilor din Republica Moldova.

Dat, fiind munca lui de organizator, de savant, de cercetător şi conducător ştiinţific, talentul de pedagog iscusit d-ul Ion Bahnarel a fost menţionat atât în ţară, cât şi peste hotarele ei: eminenet al ocrotirii sănătaţii din URSS-1986; om Emerit al Republicii Moldova – 1998; medalie comemorativă „N. Testemiţeanu ” – 2003; Почетный Вид Знак «СЕС Буковина»-2005; Laureat al Premiului Academieie de Ştiinţe a Moldovei pentru lucrări ştiinţifice de valoare în anul 2005; în anul 2006 – Medalia Jubiliară a Academiei de Ştiinţe „60 de ani de la fondarea primelor instituţii academice din Republica Moldova”; Diploma de gradul I a Guvernului Republicii Modova – 2010; Diploma de gradul II a Cosiliului de Acreditare şi Atestare de laureat. „Teza de excelenţă de doctor habilitat a anului 2010”. În anul 2012 este decorat cu Ordinul „Gloria Muncii”. (Dr. habilitat, profesor universitar Gheorghe Ostrofeţ)

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment