Sănătatea populaţiei şi a unor colective mari este determinată de un complex de indicatori demografici: natalitatea, mortalitatea, sporul populaţiei, morbiditatea, raportate la o anumită perioadă de timp, la un anumit teritoriu şi la un număr concret de populaţie.

Natalitatea este numărul de naşteri la o mie de locuitori.

Mortalitatea generală reprezintă numărul de decese la o mie de locuitori.

Sporul populaţiei este diferenţa dintre natalitate şi mortalitate generală la o mie de locuitori.

Mortalitatea infantilă - numărul de decese ale copiilor sub un an raportat la o mie de născuţi vii;

Morbiditatea generală - cazurile noi de boală la o mie de locuitori;
Factorii de mediu si sanatatea
Morbiditatea cu incapacitate temporară de muncă - raportul cazurilor noi de îmbolnăvire însoţite de incapacitate temporară de muncă la o sută de salariaţi.

Sănătatea este rezultatul acţiunii dintre om şi mediu, interacţiunea factorilor de mediu, care pot duce la o adaptare dintre om şi mediul înconjurător. Profesorul dr. Sergiu Mănescu consideră că sănătatea, ca şi boala, recunoaşte o serie de factori care o determină, factori care pot fi denumiţi factori etiologici ai sănătăţii, adică se poate vorbi de o etiologie a sănătăţii, aşa cum vorbim de o etiologie a bolilor. Factorii care acţionează asupra organismului pot fi externi şi interni.

Factorii de mediu care acţionează asupra organismului se mai numesc factori externi sau factori ecologici şi pot fi grupaţi în factori fizici, ca temperatura, umiditatea aerului etc, factori chimici, care sunt prezentaţi prin diferite elemente sau substanţe chimice existente în natură ori sunt sintetizate de om; factori biologici - bacteriile, virusurile, helminţii etc; factori sociali - sunt rezultatul acţiunii omului asupra mediului sau al interrelaţiilor dintre oameni.

Factorii interni cuprind factorii genetici, constituţionali, care determină afecţiunile genetice. Indiferent de originea şi felul lor, factorii mediului pot fi împărţiţi în două clase şi anume: factori sanogeni şi factori patogeni. Factori sanogeni sunt cei care au o acţiune benefică asupra organismului, contribuind la menţinerea şi fortificarea sănătăţii. Factori patogeni sunt acei factori ecologici, care au o acţiune nefavorabilă asupra organismului, care duc la alterarea stării sănătăţii.

Cunoaşterea factorilor sanogeni are importanţă deosebită în menţinerea şi ameliorarea sănătăţii, iar cunoaşterea factorilor patogeni oferă posibilitatea de a-i înlătura sau de a le limita acţiunea asupra organismului. Prezenţa factorilor patogeni şi influenţa lor asupra organismului nu întotdeauna conduc la apariţia patologiei în momentul acţiunii. Deseori afecţiunea se manifestă după o perioadă îndelungată de acţiune a lor. Profesorul S.Mănescu consideră că factorii patogeni respectivi formează ceea ce denumim astăzi factori de risc sau factori capabili de a produce îmbolnăvirea.

După gradul de influenţă asupra organismului, factorii de risc au fost clasificaţi în următoarele grupe:
1. Modul de viaţă nesănătos:
- supraalimentaţia;
- fumatul;
- folosirea drogurilor;
- alcoolizarea;
- abuzul de medicamente;
- modul de viaţă sedentar etc.

2. Factorii biologici:
- factorii ereditari;
- predispunerea personală.

3. Mediul ambiant nefavorabil:
- condiţiile climaterice nefavorabile;
- poluarea intensă a aerului;
- schimbări bruşte ale condiţiilor climaterice;
- expunerea excesivă la razele solare.

4. Factorii de risc legaţi de asistenţa medicală:
- incompetenţa profesională;
- asistenţa medicală târzie.

Cunoaşterea şi determinarea factorilor de risc constituie, poate, cea mai valoroasă contribuţie pentru menţinerea şi promovarea sănătăţii. Influenţa factorilor de mediu asupra organismului uman poate fi diversă şi depinde de gradul de nocivitate şi de durata de acţiune a lor. Factorul nociv al mediului extern este acela care se află într-o cantitate improprie mediului dat, acţionând în timp şi exercitând o acţiune nefavorabilă asupra sănătăţii, dispoziţiei şi capacităţii de muncă a omului. Spre exemplu, acţiunea unei cantităţi mari de substanţă toxică pătrunsă în organism într-un timp scurt duce la o intoxicaţie acută, iar acţiunea îndelungată a unor doze relativ mici de substanţă toxică provoacă o intoxicaţie cronică.

Acţiunea mediului extern asupra organismului este exercitată în diferite forme: substanţă, energie, biote etc. Mediul extern este un sistem de obiecte şi fenomene naturale şi antropogene care înconjoară permanent omul (Gh.I.Rumeanţev şi coaut.).

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment