Pentru ca apa din fântâni să nu conţină microbi ce provoacă diferite boli intestinale este necesar de a le curăţa şi dezinfecta.

Respectaţi  paşii următori:

1. Determinaţi volumul apei în ea în m3, care constituie produsul dintre suprafaţa secţiunii (m2) şi adâncimea coloanei de apă (m).
  • Adâncimea coloanei de apă se măsoară cu ajutorul unei funii cu greutate.
  • Suprafaţa secţiunii fântânii se determină prin înmulţirea lăţimii la lungime în caz, dacă suprafaţa este de formă patrată sau dreptunghiulară. Dar, dacă forma este cilindrică, se calculează după formula:
S=3,14xR2,  unde
Recomandari pentru dezinfectarea fantanilor
S – suprafaţa secţiunii fântânii în m2
R – raza secţiunii în m

2. Efectuaţi pomparea apei din fântâni.

3. Curăţaţi fântâna de obiecte străine nămolul acumulat. Murdăria şi nămolul din fântână se înlătură într-o fosă cu adîncimea de 0,5 m, amplasată la distanţa nu mai mică de 20 m de la fântână. Conţinutul fosei este stropit abundent cu soluţie de 5% de hipoclorit bazic de calciu.

4. Iniţial efectuaţi dezinfectarea profilactică a fântânii cu clorura de var sau hipoclorit bazic de calciu. Cu ajutorul hidromonitorului stropiţi colacului pe ambele părţi, şi pereţii, utilizând în acest scop soluţia de 5% clorură de var sau soluţia hipoclorit bazic de calciu din calculul 0,5 l soluţie de 1 m2 la suprafaţă a colacului şi pereţilor minei.

6. După curăţatul şi dezinfectarea pereţilor fântânii aşteptaţi umplerea ei cu apă până la nivelul obişnuit.

7. Apoi efectuaţi dezinfectarea apei fântânei. Pentru aceasta din nou se determină volumul apei în fântână şi se calculează cantitatea necesară de clorură de var sau hipoclorit bazic de calciu din calculul 100-150 mg clor activ la 1 l apă sau 100-150 g la 1 m3 apă.

Calculul cantităţii necesare de clorură de var sau hipoclorit bazic de calciu se efectuează după formula:
                                                         
P =V*C*100/H, unde
P – cantitatea clorurii de var sau hipocloritului bazic de calciu în g,,
V – volumul apei în fântână, m3,
C – concentraţia stabilă a clorului activ în apa fântânii, mg/l, g/m3,
H – conţinutul clorului activ în substanţa clorigenă, %
100 – coeficientul numeric constant.


8. Dizolvaţi cantitatea necesară de clorură de var sau hipoclorit bazic de calciu la un volum mic de apă într-o căldare, adăugând treptat apă şi mestecând până se lichifiază.

9. Turnaţi în fântână soluţia obţinută şi timp de 15 min agitaţi apa - coborând şi ridicând căldarea.

10. Apoi închideţi fântâna pe un termen de 6 ore – timp ce nu se admite folosirea apei din ea.

11. După expirarea termenului indicat (6 ore), după miros apreciaţi prezenţa în apă a clorului rezidual. În lipsa mirosului adăugaţi 1/4 sau 1/3 din cantitatea iniţială a soluţiei dezinfectante şi aşteptaţi încă 3-4 ore.

12. În final, după dezinfectarea fântânii, apelaţi la Centrul de Medicină Preventivă al raionului sau oraşului Dumneavoastră pentru a efectua analizele de laborator a apei şi a permite folosirea ei pentru băut.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment