Salubrizarea centrelor populate are nu numai importanţă igienică, ci şi economică, deoarece unele reziduuri sunt folosite în calitate de îngrăşăminte etc.

Există două sisteme de evacuare a reziduurilor din centrul populat: sistemul de evacuare a deşeurilor utilizând mijloacele de transport şi sistemul de evacuare a deşeurilor prin conductele de canalizare.

În cazul evacuării cu ajutorul mijloacelor de transport, reziduurile lichide şi solide se transportă pe sectoare special rezervate pentru neutralizare şi dezinfectare. Sistemul de canalizare prevede evacuarea reziduurilor lichide (fecalele, urina, apele reziduale industriale şi alte ape de scurgere) prin conducte speciale în afara limitelor centrului populat. Reziduurile solide se evacuează cu ajutorul mijloacelor de transport sau, după mărunţirea lor, se aruncă în reţeaua de canalizare.

Sistemul de evacuare a reziduurilor lichide prin conductele de canalizare este mai perfect, deoarece, aflându-se într-un sistem închis de conducte, ele nu impurifică solul, aerul, blocurile locative şi populaţia nu vine în contact direct cu ele.

Introducerea sistemului de canalizare reduce morbiditatea generală, în special morbiditatea prin infecţii intestinale. De aceea construcţia instalaţiilor de canalizare a devenit o parte indispensabilă în construcţia tuturor oraşelor.

Sistemul de evacuare cu mijloacele de transport în cazul organizării corecte a colectării, transportării şi dezinfectării reziduurilor asigură şi el o bună stare sanitară a centrelor populate.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment