Vremea este o îmbinare complexă şi dinamică a factorilor meteorologici, având influenţă asupra sănătăţii şi condiţiilor sanitare de viaţă şi de muncă.

Vremea depinde de procesele fizice ce au loc în atmosferă în interrelaţia cu teritoriul dat şi este caracterizată prin cantitatea de radiaţii solare, prin temperatură, umiditate, direcţia şi viteza de mişcare a aerului, presiunea atmosferică, ionizarea aerului, câmpul electric, vizibilitatea atmosferei, caracterul norilor şi prezenţa precipitaţiilor.

Modificările vremii pot fi periodice şi neperiodice. Modificările periodice se produc treptat în timpul zilei şi a anului şi nu exercită acţiuni acute asupra organismului, dar, prin periodicitatea lor, influenţează ritmicitatea unor funcţii complexe ale organismului. Cauza modificărilor neperiodice ale vremii depinde, în mare măsură, de mişcarea maselor de aer.

Prin masa de aer înţelegem cantităţi mari de aer cu proprietăţi fizico-chimice similare care se deplasează permanent în troposferă, acoperind un teritoriu pentru o anumită perioadă de timp. După locul unde iau naştere, masele de aer se împart în arctice (polare), temperate, tropicale. În funcţie de locul unde aceste mase de aer s-au aflat înainte de a se deplasa, se clasifică în continentale şi maritime.

Circulaţia atmosferei este generată de diferenţele de încălzire a aerului în teritoriile latitudinilor polare, temperate şi ecuatoriale, aceste diferenţe favorizează şi diferenţe de presiune atmosferică. În timpul deplasării lor masele de aer întâlnesc alte mase de aer. Procesul de amestec al maselor de aer reprezintă un factor important de schimbare a vremii. În zona de contact dintre două mase de aer apare frontul de aer, care se manifestă prin cele mai accentuate schimbări ale vremii.

Valorile de temperatură în aceste zone, de exemplu, pot să varieze cu 15-20°C. Fronturile de aer pot fi calde şi reci. Frontul de aer cald este acela în care masele de aer cald plutesc deasupra celor reci şi, dislocându-le pe acestea, câştigă spaţiu. Frontul de aer rece este acela în care masele de aer rece plutesc sub cele de aer şi se intercalează înaintea lor, înlocuind aerul cald.

În troposferă are loc o luptă permanentă între curenţii calzi şi cei reci, dar mai ales în zonele latitudinilor temperate, fapt ce imprimă vremii un caracter instabil. Porţiunile cele mai instabile ale atmosferei sunt cele din zona de contact al maselor de aer. Aici apar adeseori vârtejuri puternice - cicloni.

În centrul ciclonului se află o porţiune cu o presiune joasă şi, ca urmare, masele de aer înaintează de la periferie spre centru, adică au o mişcare convergentă. Deoarece de la periferia enormă a ciclonului plutesc mase de aer de diferite provenienţe geografice, ele pot fi reci şi calde, fapt care explică prezenţa în ciclon a fronturilor de aer.

În teritoriile zonelor temperate ciclonul pătrunde de obicei de la apus. La început se produce o încălzire, începe să scadă presiunea atmosferică, se constată o creştere a aeroionilor pozitivi, o înnoire mai accentuată, cad ploi sau zăpadă. După trecerea centrului ciclonului se observă averse de ploaie, presiunea barometrică începe să crească, începe răcirea vremii şi înseninarea.

Adesea se constată o cuplare a fronturilor calde şi reci. Acest lucru se produce datorită faptului că frontul rece se deplasează foarte repede şi ajunge pe cel cald, formând cu acesta un nou front complex, denumit de ocluzie. Sub influenţa frontului de ocluzie modificările vremii nu sunt atât de accentuate.
Anticiclonul se formează în porţiuni cu presiune atmosferică ridicată. Din centru, unde presiunea este mai ridicată decât la periferie, se deplasează curenţi de aer. Prin anticicloni nu trec fronturi de aer. Anticiclonii aduc vreme stabilă, caldă vara şi rece iarna.

Fronturile de aer sunt fenomene meteorologice complexe care apar mai ales în zona frontală dintre două mase de aer adiacente şi se caracterizează prin mişcări turbionare rapide şi bruşte ale vântului, nori grei, descărcări electrice şi precipitaţii sub formă de averse. Toate aceste aspecte ale factorilor ce determină vremea au importanţă atât pentru economia naţională, cât şi pentru sănătatea publică.

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment