În epidemiologia complexă a virusurilor este incriminată şi apa ca factor de transmitere, fapt confirmat de prezenţa în apă, uneori, a milioane de doze virulente {Lucia Alexa).

Sursele de apă pot fi contaminate cu numeroase virusuri de provenienţă umană. Omul elimină prin dejecţii mai mult de 100 virusuri diferite, permanent apărând noi tipuri, dintre care multe mai necesită studiu. Maladiile provocate pot evolua benign sau pot conduce la sfârşit letal.

Sursele de apă au grade diferite de poluare. Apele de profunzime sunt cel mai bine protejate de poluarea virală, în cele freatice sau de mică profunzime contaminarea este posibilă prin infiltrări de la suprafaţa solului, latrine sau depozite de gunoaie.

Cele mai poluate sunt apele de suprafaţă în care se deversează apele uzate fecaloid-menajere şi care transportă tulpinile virale de la bolnavi sau purtători de agenţi patogeni, În instalaţiile de aprovizionare cu apă, poluarea poate interveni la sursele mici de alimentare cu apă netratată, precum şi la instalaţiile centrale la nivelul diferitelor verigi (depozitare, distribuţie).

Formele de manifestare a îmbolnăvirilor pot fi sporadice sau epidemice. Diagnosticul de epidemie virală hidrică prezintă numeroase dificultăţi. Îmbolnăvirile produse au manifestări polimorfe (digestive, respiratorii, nervoase, cutanate etc.) şi variate sub aspectul gravităţii (inaparente, forme medii sau foarte grave).

Metodele existente nu permit izolarea imediată a virusului din apă, care ar confirma diagnosticul de epidemie (hidrică) şi nici evidenţierea tuturor virusurilor circulante. Teoretic, orice tip de virus patogen pentru om se poate transmite prin apă, practic însă sunt de importanţă sanitară recunoscută acele care sunt depistate cu frecvenţă mare în apă şi confirmate ca agenţi etiologici în îmbolnăvirile umane.

Timpul de supravieţuire a virusurilor în apă este de 150-200 zile, mulţi din ei fiind rezistenţi şi la dozele de clor utilizate curent în dezinfecţia apei. Astfel, o apă potabilă, din punct de vedere bacteriologic, poate transmite o afecţiune virală.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment