Alegerea locului pentru amplasarea instalaţiilor de captare a apei la alimentarea decentralizată are o importanţă prioritară pentru menţinerea stabilităţii calităţii apei potabile, evitarea poluării ei cu bacterii, viruşi şi substanţe chimice, prevenirea bolilor infecţioase cu factor hidric de transmisie şi a posibilelor intoxicaţii.

Alegerea locului de amplasare a instalaţiilor publice pentru captarea apei se face de către proprietarii lor cu antrenarea specialiştilor respectivi, inclusiv ai Centrului de Igienă si Epidemiologie şi se efectuează pe baza datelor geologice si hidrogeologice, luând în consideraţie siguranţa igienică a sursei acvatice şi posibilităţile de obţinere a apei potabile de o calitate corespunzătoare cerinţelor normativelor.

Datele geologice şi hidrogeologice trebuie să fie prezentate în volumul necesar pentru soluţionarea următoarelor chestiuni: profunzimea amplasării apelor freatice, direcţia cursului apelor freatice în planul centrului populat, capacitatea probabilă a stratului acvifer, interrelaţiile posibile cu captajele existente sau proiectate din sectoarele învecinate şi cu apele de suprafaţă (iazuri, lacuri, bălţi, râuleţe, lacuri de acumulare a apei, râuri).

Avizarea igienică trebuie să conţină informaţie despre starea igienică a locului de amplasare a instalaţiei proiectate de captare a apei şi a terenului adiacent cu indicarea surselor existente sau posibile de poluare bacteriană, virotică şi chimică a apei.

Pentru amplasarea instalaţiilor de captare a apei se aleg sectoare nepoluate, aflate la o distanţă nu mai mică de 50 m,(în cazurile imposibile de respectare a acestei distanţe locul de amplasare a instalaţiilor pentru captarea apei, în fiecare caz concret, se coordonează cu Centrele teritoriale de Igienă şi Epidemiologie) în amonte după cursul apelor freatice faţă de sursele existente sau probabile de poluare: clozete, latrine, fântâni vechi părăsite, locuri de întreţinere a păsărilor, animalelor şi băligarului, gropi pentru siloz, locuri de înhumare a oamenilor şi animalelor, depozite pentru îngrăşăminte minerale şi pesticide, reţele de canalizare şi instalaţii pentru epurarea apelor reziduale ş.a.

Instalaţiile pentru captarea apei la alimentarea decentralizată nu trebuie să fie plasate pe sectoare inundate de revărsări, în locuri înmlăştinite, locuri supuse alunecărilor şi altor deformări, şi de asemenea mai aproape de 30 m de la magistralele cu circulaţie intensivă a transportului auto.

Autorizaţia sanitară pentru sursele locale de alimentare cu apă de uz public se efectuează de centrele de medicină preventivă teritoriale şi e valabilă pe parcursul unui an. (Extras din Regulamentul igienic aprobat de Ministerul Sănătăţii al RM la 23 februarie 1996)

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment