Menţinerea şi exploatarea corectă a instalaţiilor de captare a apei are o importanţă hotărâtoare în primul rând pentru prevenirea impurificării bacteriene a apei potabile. Responsabile de menţinerea instalaţiilor de captare a apei în ordinea tehnico-sanitară stabilită sunt organele publice de autoadministrare teritorială, proprietarii colectivi şi individuali.

În raza de până la 20 m de la fântână (cişmea) nu se admite spălatul automobilelor, spălatul şi clătitul albiturilor şi alte forme de activitate, care pot conduce la poluarea apei. Se interzice adăpatul animalelor din găleata publică. Pentru aceasta, în caz de necesitate, în afara terenului îngrădit al fântânii sau cişmelei se instalează uluce (jgheaburi) sau alte vase speciale.

Cel mai raţional mod de captare a apei din fântâni (cişmele) este utilizarea pompelor mecanice sau manuale, în lipsa acestora scoaterea apei se face cu ajutorul găleţii publice. Nu se admite scoaterea apei din fântâni (cişmele) cu găleţi particulare, aduse de populaţie, cât şi luarea apei din găleata publică cu vase aduse de la domiciliu.

Pentru protecţia contra îngheţului a instalaţiilor de captare a apei se admite folosirea paielor presate curate, fânului, rumeguşului de lemn, care nu trebuie să pătrundă în fântână (cişmea). Nu se admite utilizarea vatei de sticlă sau a altor materiale sintetice, care nu sunt incluse în “Lista materialelor, reagenţilor şi instalaţiilor de tratare cu volum redus, admise în practica alimentării cu apă potabilă (1992)”.

Pentru protecţia pompelor electrice contra îngheţului trebuie prevăzută încălzirea lor electrică.

Curăţatul fântânii (cişmelei) trebuie să se efectueze imediat la indicaţia Centrelor teritoriale de Igienă şi Epidemiologie, însă nu mai rar decât o dată pe an, concomitent cu efectuarea reparaţiei curente a utilajului şi dispozitivelor de fixare.

După fiecare curăţare sau reparaţie neapărat se efectuează dezinfectarea instalaţiilor de captare a apei cu reagenţi clorigeni, cât şi spălarea lor ulterioară. Curăţarea, dezinfectarea şi spălarea instalaţiilor de captare a apei se efectuează pe contul mijloacelor bugetului local sau mijloacelor colective şi proprietarilor individuali în corespundere cu apartenenţa lor.

În cazurile de uzare a utilajului (corodarea ţevilor, înnămolirea filtrelor, prăbuşirea colacului etc), micşorarea acută a debitului sau scăderea nivelului apei, alterarea incorijibilă a calităţii apei, care devine inadmisibilă în scop potabil si menajer, proprietarul instalaţiilor de captare este obligat să ia măsuri de înlăturare a tuturor neajunsurilor sau de lichidare a fântânii (cişmelei). După demontarea instalaţiilor terestre, umplerea fântânii trebuie să fie efectuată cu sol curat, de dorit cu argilă bine bătătorită. Deasupra fântânii lichidate, în funcţie de posibilităţile de comprimare a solului, trebuie să se facă un dâmb de sol cu înălţimea de 0,2-0,3 m. (Regulamentul igienic aprobat de Ministerul Sănătăţii al RM la 23 februarie 1996)

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment