Toate măsurile necesare în combaterea acţiunii nocive a prafului sunt clasificate în câteva grupe:
- tehnologice;
- de sistematizare;
- sanitar-tehnice;
- curativ-profilactice;
- legislative.

Măsurile tehnologice prevăd:
- ermetizarea proceselor tehnologice;
- transportul pneumatic;
- umezirea locului de lucru;
- substituirea substanţelor toxice cu altele mai puţin toxice;
- elaborarea unor cicluri tehnologice închise;
- reutilizarea deşeurilor de producere.

Măsurile de sistematizare presupun:
- zonificarea localităţilor;
- amenajarea spaţiilor verzi;
- respectarea zonelor de protecţie dintre zonele locative şi cele de producere: I-1000 m, II-500 m, III-300 m, IV-100 m, V-50 m.

Măsurile sanitar-tehnice preconizează:
- ventilaţia locală;
- deriticarea încăperilor cu aspiratoare; deriticarea umedă;
- instalarea mijloacelor de epurare a deşeurilor - filtre, instalaţii de captare a prafului, filtre electrice etc.

Măsurile curativ-profilactice prevăd:
- examenul medical înainte de angajarea la lucru şi periodic;
- folosirea mijloacelor de protecţie individuală - măşti, ochelari, îmbrăcăminte specială.
- utilizarea inhalatoarelor.

Măsurile legislative stipulează:
- respectarea concentraţiilor maximal admisibile (CMA). Dacă praful conţine mai mult de 70% bioxid de siliciu liber, este admis în cantitate de 1 mg la 1 m aer, de la 10 la 70% -2 mg/m , mai puţin de 10% - 4 mg/m aer.

Praful care nu conţine bioxid de siliciu poate fi în cantitate de 6-10 mg la 1 m aer.

Caracterizarea cantitativă de poluare a aerului se efectuează prin determinarea greutăţii de praf într-o unitate de volum de aer (mg/m3) sau numărul de fire de praf aflate într-o unitate de volum de aer (1 cm3). În corespundere cu aceasta, metodele de cercetare a poluării aerului se împart în gravimetrice şi de numărare. În practica sanitaro-igienică se aplică şi metodele de sedimentare.

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment