Buna ventilaţie a încãperilor, folosirea unor combustibili şi a unor sisteme de încãlzire nepoluante duc la scãderea cazurilor de infecţii respiratorii acute. Protejarea copiilor de fumatul activ sau pasiv reduce de asemenea riscul unor boli respiratorii şi al altor afecţiuni în copilãrie dar şi la maturitate.

Folosirea benzinei fãrã plumb reduce expunerea copiilor la plumb şi previne apariţia unor probleme de creştere. Aplicarea unor politici de transport şi de sãnãtate preventive micşoreazã riscul bolilor respiratorii şi al unor rãniri accidentale a copiilor în mediul urban.

Asistenţa medicală mamei şi copilului reprezintă o prioritate în activitatea Ministerului Sănătăţii. Măsurile întreprinse în anii precedenţi au avut ca scop asigurarea accesului tuturor copiilor şi gravidelor la asistenţa medicală calitativă, prevenirea morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii copiilor şi femeilor gravide, respectarea drepturilor copiilor la sănătate şi supravieţuire.

Ministerul Sănătăţii a întreprins măsuri întru restructurarea şi modernizarea serviciilor actuale în vederea asigurării prevenirii abandonului copiilor în maternităţi, protecţiei vieţii şi dezvoltării armonioase a personalităţii lor.

O alianţă puternică între mai multe sectoare - sănătate, mediu, energetică, apă, educaţie, agricultură, transport si finanţe - va creşte responsabilitatea faţă de protecţia sănătăţii copiilor şi va cultiva participarea locală în soluţionarea problemelor. Autorităţile şi partenerii instruiesc profesioniştii - de la profesori şi angajaţi medicali pâna la pediatri şi medici de familie - în domeniul ecologic şi medical.

Comunitaţile şi ONG impun prestarea unor servicii mai calitative prin acţiuni preventive sincronizate în şcoli, centre medicale, grupuri religioase, cooperative agricole şi grupuri de femei. Sectorul privat completează serviciile publice şi oferă comoditaţi necesare şi ajută la implementarea noilor tehnologii. Liderii locali, consiliile locale şi ONG informează opinia publică comunitară despre sănătate şi mediu şi promovează o înţelegere a metodelor de gestionare a resurselor esenţiale aşa ca apa şi combustibilul.

Ei mobilizează susţinerea activitaţilor ecologice aşa ca protecţia surselor de apă, construirea fântânilor şi plantarea copacilor. ONG, angajaţii medicali, profesorii şi liderii religioşi trebuie să promoveze igiena şi să influenţeze un comportament sănătos acasă şi în comunitate. Autoritaţile locale si ONG vor îndrepta atenţia spre implicarea întregii familii în protejarea unui mediu sănătos pentru copii. Nişte acţiuni simple, necostisitoare permit mamelor să minimizeze riscurile de mediu asupra copiilor lor.

Grupurile societăţii civile permit creşterea cererii de servicii publice calitative, influenţează politica locală şi asigură transparenţa autoritaţilor locale în acordarea de servicii. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a observat deja că ţarile şi comunitaţile sunt capabile să creeze un mediu sănătos pentru copii.

Misiunea noastră acum este să transformăm aceste succese de la scară locală la nivel global şi să învingem această bătălie vitală pentru viitorul umanităţii. Creînd un mediu sănătos pentru copii contribuim la construirea unui viitor mult mai sigur pentru toţi oamenii.

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment