După H.Straus şi M.Mureşan, denumirea de climă derivă de la cuvântul grecesc klima, care desemnează deviaţia, înclinaţia radiaţiilor solare. Clima este definită ca un regim al vremii caracteristic pentru un timp îndelungat într-o anumită regiune.

Regimul climatic se manifestă printr-o relativă stabilitate, iar modificările acestui regim pot fi urmărite numai prin observaţii în decursul unor lungi perioade de timp. Spre deosebire de acesta, vremea reprezintă starea condiţiilor meteorologice pentru un interval mai scurt de timp, de exemplu o zi. Elementele meteorologice ce o alcătuiesc sunt interdependente aşa-numitul, complex al vremii.

Condiţiile climatice, fiind componente geografice foarte importante, influenţează, în mare măsură, procesele fiziologice din organismul uman. Ele influenţează însă şi caracterul activităţii economice a oamenilor şi condiţiile lor de viaţă, de aceea, în primul rând, igiena şi climatologia medicală sunt deosebit de interesante în studiul climei ca unul din factorii principali de mediu care determină calitatea vieţii.

De condiţiile climatice depinde, într-o anumită măsură, caracterul solului, prezenţa surselor de apă, cantitatea de precipitaţii, flora şi fauna, caracterul creşterii culturilor agricole, alimentaţia populaţiei, îmbrăcămintea, locuinţa, nivelul morbidităţii ş.a., aspecte care se reflectă direct asupra sănătăţii
publice.

În igienă clima şi vremea se studiază şi pentru caracterizarea sanitară şi alegerea teritoriului necesar construcţiei sau reconstrucţiei unei localităţi, pentru rezolvarea sistemelor de construcţie igienică a locuinţelor etc, probleme majore pentru sănătatea multor generaţii.

Utilizarea factorilor naturali de mediu, în care se include şi clima, pentru menţinerea sănătăţii şi prevenirea afecţiunilor cauzate de oscilaţiile accentuate ale climei şi vremii, pentru tratamentul maladiilor şi recuperarea bolnavilor reprezintă probleme de o deosebită importanţă în medicina profilactică, curativă şi recuperatorie.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment