Tuberculoza
Forma ei intestinală poate fi transmisă şi pe calea apei, în special prin intermediul apelor de suprafaţă, în care s-au deversat ape reziduale provenind de la sanatorii sau spitale de tuberculoză.

În apele reziduale ale sanatoriilor de tuberculoză, ca şi în apele de suprafaţă, în aval de deversarea apelor reziduale s-a depistat bacilul tuberculozei.

S-a semnalat chiar o incidenţă mai crescută a tuberculozei intestinale la om şi animale în colectivităţile riverane cursurilor de apă în care au fost evacuate apele reziduale provenite de la spitalele de tuberculoză.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment