După componenţa şi proprietăţile sale apa în alimentarea decentralizată trebuie să corespundă normelor prezentate.

Miros 2-3 puncte
Gust 2-3 puncte
Culoare grade 30
Tuxbiditate 2  mg/dm3
Reziduu fix 1500  mg/dm3
Cloruri 350  mg/dm3
Sulfaţi 500  mg/dm3
Duritatea totală 10  mg/dm3
Azotaţi (N03) 50  mg/dm3
Numărul de bacterii numărul de coliformi coliforme (indicele la 1000 ml apă) 10

Investigaţii pentru determinarea fluorului se efectuează în funcţie de cerinţele Centrelor de Medicină Preventivă, ţinând cont de condiţiile locale. Norma conţinutului nu trebuie să depăşească 1,2 mg/dm3 .

Pe lângă lista prezentată în funcţie de condiţiile naturale şi igienice locale, de situaţia epidemiologică din centrul populat, numărul şi caracterul indicatorilor cercetaţi ai calităţii apei se stabileşte de Centrele teritoriale de Medicină Preventivă.

Notă. În caz de majorare a numărului indicatorilor cercetaţi ai calităţii apei, aprecierea lor se efectuează în corespundere cu valorile normelor aprobate prin Regulile şi normele sanitare. Protecţia apelor de suprafaţă de poluare, nr. 4630-88. (Regulamentul igienic aprobat de Ministerul Sănătăţii al RM la 23 februarie 1996)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment