Una dintre sarcinile principale ale igienei apei potabile este alegerea sursei de apă. Această alegere se efectuează prin compararea tehnico-economică a surselor, principalele caracteristici igienice, ca: debitul ei în funcţie de necesităţile posibile de apă, predispoziţia surselor acţiunii factorilor naturali şi sociali şi gradul de siguranţă, posibilitatea organizării zonelor de protecţie sanitară.

În practică drept surse de alimentare cu apă sunt folosite mai cu seamă apele subterane şi bazinele de suprafaţă.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment