Calamităţile naturale, cum ar fi ploile abundente şi inundaţiile pot contribui la înrăutăţirea calităţii apei din apeduct, fîntîni şi izvoare, la poluarea legumelor şi fructelor de pe terenurile agricole şi ca rezultat al consumului acestora – se poate agrava situaţia epidemiologică prin boli diareice acute (BDA).


În caz de asemenea situaţii populaţia trebuie să respecte următoarele reguli de comportament pentru a evita îmbolnăvirea cu boli diareice acute:
- Folosiţi apa potabilă numai din surse sigure, sau apa fieartă, sau apă îmbuteliată;
- Spălaţi bine sub apă curgătoare fructele şi legumele înainte de a fi consumate;
- Prelucraţi termic garantat produsele alimentare înainte de consum;
- Procuraţi produse alimentare numai din locuri autorizate;- Păstraţi produsele uşor alterabile în frigider;
- Evitaţi să consumaţi produse alimentare cu termen de valabilitate expirat sau de calitate negarantată;
- Păstraţi cerinţele de igienă a mâinilor;
- Păstraţi  curăţenia în curte şi în apropierea surselor de apă (fântâni, izvoare);
- Pentru combaterea muştelor nu acumulaţi deşeuri alimentare, menţineţi în curăţenie suprafeţele de bucătărie, păstraţi produsele şi vesela acoperite, montaţi plase la geamuri, prelucraţi cu dezinfectant gropile pentru deşeuri şi veceurile;

- Evitaţi scăldatul în bazine acvatice deschise, neprevăzute şi neamenajate în acest scop;
- Fiind la natură, nu consumaţi apă din fântâni sau izvoare neamenajate;
- Dacă au apărut careva semne de boală diareică acută, cum ar fi: greaţă, vomă, dureri în abdomen (burtă), temperatură înaltă – apelaţi imediat după ajutor medical.

ATENŢIE:

Dacă nu apelaţi după ajutor medical în cazul apariţiei semnelor de boală diareică acută la unul din membrii familiei - s-ar putea ca toată familia să fie infectată. În lipsa unui tratament adecvat multe din aceste boli prezintă pericol înalt pentru sănătatea şi viaţa atît a copiilor, cît şi a adulţilor. (Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment