Autorităţile publice locale sunt actorii principali de acţiune în scopul minimalizării efectelor nefaste ale caniculei. Se recomandă de a fi întreprinse următoarele măsuri:

  • Întocmirea şi actualizarea la nivelul localităţilor a evidenţei persoanelor aflate în dificultate şi a căror stare de sănătate poate fi influenţată negativ de caniculă.
  • Determinarea nivelului apei din fîntîni cu solicitarea efectuării de analize periodice privind calitatea ei. În condiţiile constatării neconformităţii parametrilor, populaţia va fi avertizată atît prin mijloace mass-media, cît şi prin instalarea in apropierea sursei de apă a înscripţiilor: „APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT” şi se va asigura apă potabilă de calitate pentru populaţia din zona afectată.
  • Asigurarea unor surse alternative de apă în situaţia reducerii substanţiale a debitului din apeducte, ca urmare a avarierii acestora.
  • Asigurarea de surse alternative de electricitate pentru funcţionarea în condiţii optime a activităţii unităţilor medicale, îndeosebi a celor de urgenţă.
  • Identificarea şi ameliorarea condiţiilor în instituţiile de cazare colectivă (grădiniţe pentru copii, tabere de odihnă, pansionate, cămine, aziluri, etc.) cu condiţii de microclimat deficitare. Aplicarea de măsuri pentru ameliorarea condiţiilor de trai sau stabilirea de spaţii de locuit provizorii pentru persoanele în dificultate.
  • Identificarea locurilor pentru amplasarea punctelor de prim ajutor şi a punctelor de distribuţie a apei potabile. Punctele de prim ajutor trebuie amplasate în spaţii publice climatizate, vizibil semnalizate (exemplu - şcoli, grădiniţe, alte instituţii publice). Nu se recomanda amplasarea punctelor de prim ajutor în corturi, decît dacă pot fi climatizate.
  • Interzicerea scăldatului în orice bazin acvatic cu apa stătătoare şi amplasarea inscripţionării respective în apropierea acestor surse. Reducerea semnificativă a volumului de apă din bazine contibui la poluarea mai intensă a apei cu agenţi patogeni, ce pot provoca diferite îmbolnăviri la oameni (hepatita A, dizenteria, leptospiroza, holera, etc.).
(Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment