Apa din majoritatea surselor naturale are o reacţie activă 6,5-8,5. Devierea de la aceste valori poate servi drept indice că în rezervor au pătruns ape reziduale, alcaline sau acide de la întreprinderile industriale.

Fâşia de hârtie indicatoare se scufundă în eprubeta cu apă pentru 10-15 secunde, apoi intensitatea culorii imediat se compară cu scara anexată la indicatorul universal. Schimbarea intensităţii culorii corespunde concentraţiei de ioni de hidrogen. Diapazonul de măsurare a valorii pH este de la 1,0 până la 10.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment