Economistul şi matematicianul german Reinhard Selten s-a născut în anul 1930, în oraşul polonez Wroclaw. După absolvirea învăţământului mediu, în anul 1953, el s-a înscris la Facultatea de Matematici a Universităţii din oraşul Frankfurt-pe-Main, pe care a absolvit-o cu succes în anul 1957. În perioada postuniversitară, şi-a început activitatea practică de profesor de economie, matematică teoretică şi matematică statistică.

S-a impus publicului cititor cu articole analitice în domeniul teoriei economice, scrise în anii ’60 ai secolului nostru. A devenit economist celebru după publicarea faimoasei cărţi, intitulată “Politica preţurilor la produsele lactate în lumina teoriei statistice”, publicată în anul 1970, la Berlin.

Fondul de idei ale operei economice a lui Reinhard Selten este axat în jurul unei probleme majore şi dificile — teoria jocurilor în condiţii de informaţie insuficientă - factor limitant. E suficient să menţionăm că operele lui economice, bazate pe rezultatele unei analize statistico- matematice impresionante, sunt consacrate strategiei jocurilor.

Lucrările lui Selten se înscriu în făgaşul “teoriei echilibrului lui Nash”. Ba mai mult, el a perfecţionat teoria sus-numită prin calcule originale, bazate pe modele statistico-matematice şi pe o informaţie premeditat limitată, în scopul de a apropia rezultatele analizei de cele ce se întâlnesc la tot pasul în economia empirică, plină de situaţii imprevizibile. Şi el a reuşit. In articolele sale, create pe parcursul unui deceniu (1965- 1975), Selten a elaborat aşa-zisa “stratagemă pură“ cu o alegere intuitivă, complicând treptat analiza şi expunând “teoria echilibrului lui Nash” unor condiţii suplimentare, menite să redea mai bine acordurile preliminare despre joc ca atare, dezvoltând-o din punctul de vedere al dinamicii, ca să apară posibilitatea de a o apropia de activitatea economică reală.

E locul să menţionăm că într-un articol, scris în anul 1965, Selten a introdus în analiză exemple contradictorii, ca să demonstreze că înseşi punctele-reper de echilibru economic uneori pot provoca un “comportament iraţional”.

El a ajuns la concluzia că numai o categorie specială de puncte de echilibru, pe care le-a numit“puncte veridice sau perfecte ale echilibrului”, poate asigura un comportament cu adevărat raţional în jocul “fără coaliţie”. În lucrările lui Selten, “teoria jocurilor de coaliţie” a cunoscut o nouă dezvoltare, sub formă de comparare a deciziilor mai multor protagonişti ai jocului.

Selten este acela care, la sfârşitul anilor ’60, a creat modelul “jocurilor de oligopol”, cu un număr limitat de firme de mari proporţii, inclusiv modelele “oligopolului bilateral”, situaţie a pieţei care presupune un număr limitat de firme mari în calitate de vânzători, cărora li se opune tot un număr limitat de mari cumpărători. El nu a trecut cu vederea şi o altă categorie economică - “oligopsoma”, situaţie de piaţă care presupune un număr mai mare de vânzători, cărora li se opune un număr din ce în ce mai mic de cumpărători. Aşadar, Selten, sprijinindu-se pe “teoria echilibrului lui Nash”, a elaborat modele economico-matematice proprii, îmbogăţind considerabil teoria economică şi punând bazele modeme ale economiei experimentale.

Opera economică a lui Reinhard Selten a fost apreciată la justa sa valoare de către Fondul Nobel şi Comitetul Nobel, decernându-i-se Premiul Nobel în domeniul economiei pe anul 1994, pentru realizările în domeniul teoriei jocurilor şi utilizarea lor la analiza economică.

Modelele economico-matematice au intrat în patrimoniul ştiinţei economice mondiale.

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment