Economistul şi matematicianul german Reinhard Selten s-a născut în anul 1930, în oraşul polonez Wroclaw. După absolvirea învăţământului mediu, în anul 1953, el s-a înscris la Facultatea de Matematici a Universităţii din oraşul Frankfurt-pe-Main, pe care a absolvit-o cu succes în anul 1957. În perioada postuniversitară, şi-a început activitatea practică de profesor de economie, matematică teoretică şi matematică statistică.

S-a impus publicului cititor cu articole analitice în domeniul teoriei economice, scrise în anii ’60 ai secolului nostru. A devenit economist celebru după publicarea faimoasei cărţi, intitulată “Politica preţurilor la produsele lactate în lumina teoriei statistice”, publicată în anul 1970, la Berlin.

Fondul de idei ale operei economice a lui Reinhard Selten este axat în jurul unei probleme majore şi dificile — teoria jocurilor în condiţii de informaţie insuficientă - factor limitant. E suficient să menţionăm că operele lui economice, bazate pe rezultatele unei analize statistico- matematice impresionante, sunt consacrate strategiei jocurilor.

Lucrările lui Selten se înscriu în făgaşul “teoriei echilibrului lui Nash”. Ba mai mult, el a perfecţionat teoria sus-numită prin calcule originale, bazate pe modele statistico-matematice şi pe o informaţie premeditat limitată, în scopul de a apropia rezultatele analizei de cele ce se întâlnesc la tot pasul în economia empirică, plină de situaţii imprevizibile. Şi el a reuşit. In articolele sale, create pe parcursul unui deceniu (1965- 1975), Selten a elaborat aşa-zisa “stratagemă pură“ cu o alegere intuitivă, complicând treptat analiza şi expunând “teoria echilibrului lui Nash” unor condiţii suplimentare, menite să redea mai bine acordurile preliminare despre joc ca atare, dezvoltând-o din punctul de vedere al dinamicii, ca să apară posibilitatea de a o apropia de activitatea economică reală.

E locul să menţionăm că într-un articol, scris în anul 1965, Selten a introdus în analiză exemple contradictorii, ca să demonstreze că înseşi punctele-reper de echilibru economic uneori pot provoca un “comportament iraţional”.

El a ajuns la concluzia că numai o categorie specială de puncte de echilibru, pe care le-a numit“puncte veridice sau perfecte ale echilibrului”, poate asigura un comportament cu adevărat raţional în jocul “fără coaliţie”. În lucrările lui Selten, “teoria jocurilor de coaliţie” a cunoscut o nouă dezvoltare, sub formă de comparare a deciziilor mai multor protagonişti ai jocului.

Selten este acela care, la sfârşitul anilor ’60, a creat modelul “jocurilor de oligopol”, cu un număr limitat de firme de mari proporţii, inclusiv modelele “oligopolului bilateral”, situaţie a pieţei care presupune un număr limitat de firme mari în calitate de vânzători, cărora li se opune tot un număr limitat de mari cumpărători. El nu a trecut cu vederea şi o altă categorie economică - “oligopsoma”, situaţie de piaţă care presupune un număr mai mare de vânzători, cărora li se opune un număr din ce în ce mai mic de cumpărători. Aşadar, Selten, sprijinindu-se pe “teoria echilibrului lui Nash”, a elaborat modele economico-matematice proprii, îmbogăţind considerabil teoria economică şi punând bazele modeme ale economiei experimentale.

Opera economică a lui Reinhard Selten a fost apreciată la justa sa valoare de către Fondul Nobel şi Comitetul Nobel, decernându-i-se Premiul Nobel în domeniul economiei pe anul 1994, pentru realizările în domeniul teoriei jocurilor şi utilizarea lor la analiza economică.

Modelele economico-matematice au intrat în patrimoniul ştiinţei economice mondiale.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment