Marele artist renascentist Michelangelo Buonarroti (1475-1564) este personalitatea cea mai remarcabilă din istoria artelor vizuale. Strălucit pictor, sculptor şi arhitect, Michelangelo a lăsat în urma sa o multitudine de capodopere care impresionează privitorii de peste patru secole.

Opera sa a influenţat profund dezvoltarea ulterioară a picturii şi sculpturii europene. Michelangelo s-a născut în 1475 la Caprese, Italia, la circa şaizeci de kilometri de Florenţa. Încă de la o vârstă fragedă şi-a manifestat talentul şi la treisprezece ani era ucenicul celebrului pictor florentin Ghirlandaio. Când a împlinit cincisprezece ani, Michelangelo a fost luat să locuiască în palatul Medici, aproape ca un membru al familiei, de către Lorenzo Magnificul, suveranul Florenţei, care a devenit protectorul său.

De-a lungul întregii sale cariere, Michelangelo şi-a pus în slujba liderilor ecleziastici şi laici deopotrivă uriaşul său talent artistic. Deşi a locuit în diferite localităţi, cea mai mare parte a vieţii şi-a petrecut-o la Roma şi la Florenţa. A murit la Roma, în 1564, cu puţin înainte de împlinirea vârstei de optzeci şi nouă de ani. N-a fost căsătorit niciodată.

Deşi nu poate fi considerat un geniu la fel de universal precum contemporanul său mai vârstnic, Leonardo da Vinci, Michelangelo impresionează în egală măsură cu multilateralitatea sa. A fost singurul artist, ba poate chiar singura persoană, care a atins cele mai înalte culmi ale desăvârşirii în două domenii diferite ale activităţii umane. Ca pictor, Michelangelo se situează pe primul loc sau foarte aproape de fruntea „clasamentului", atât prin calitatea capodoperelor sale, cât şi prin influenţa exercitată asupra generaţiilor ulterioare de pictori.

Extraordinarele fresce cu care a decorat tavanul Capelei Sixtine din Roma sunt pe drept cuvânt glorificate ca unele dintre cele mai mari realizări artistice din lume. Cu toate acestea, Michelangelo se considera în primul rând sculptor, şi mulţi critici îl consideră cel mai mare sculptor din toate timpurile. Statuile lui Moise şi David, de exemplu, ca şi celebra Pieta, sunt toate opere de o inegalabilă măiestrie artistică.

Totodată, Michelangelo a fost şi un arhitect foarte talentat. Printre realizările sale notabile în acest domeniu se remarcă proiectul Capelei Medici din Florenţa. O bună perioadă de timp, el a fost şi arhitectul-şef al Catedralei Sf. Petru din Roma.

Dintre numeroasele poeme pe care le-a compus Michelangelo, au supravieţuit circa trei sute. Sonetele şi celelalte opere poetice nu au fost publicate decât postum. Ele dezvăluie o nouă faţetă a personalităţii marelui artist şi demonstrează cu prisosinţă că era şi un poet talentat.

Aşa cum am menţionat şi în articolul despre Shakespeare, după părerea mea, arta şi artiştii în general au avut o influenţă relativ mai mică asupra istoriei şi asupra vieţii noastre cotidiene. Acesta este motivul pentru care am pus accentul mai mult pe contribuțiile oamenilor de știință şi inventatorilor, chiar dacă mulţi dintre ei nu se bucură de celebritatea lui Michelangelo.

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment