Tatiana Constantinov (25.06.1939 - 14.09.2010), membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, director al Institutului de Ecologie şi Geografie al AŞM, s-a născut la 25 iunie 1939 în s. Sucleia, raionul Slobozia, într-o familie de muncitori.

A absolvit facultatea de geografie şi biologie a Institutului Pedagogic din Tiraspol (1961) şi doctorantura la Institutul de Hidrometeorologie din Odesa. A susţinut teza de doctor în geografie în 1972 şi de doctor habilitat -  în 1992. A fost aleasă în calitate de membru corespondent (1995), membru titular al AŞM (2000).

Academicianul Tatiana Constantinov a fost o personalitate marcantă în domeniile geografie, climatologie şi geoecologie, fondator al Institutului de Geografie al AŞM, reorganizat ulterior în Institutul de Ecologie şi Geografie.

Savant de o înaltă erudiţie şi cultură, manager apreciat, profesorul universitar Tatiana Constantinov şi-a consacrat integral viaţa şi activitatea cercetării şi Academiei de Ştiinţe, parcurgând consecutiv toate funcţiile de cercetător ştiinţific (1972-1981), şef de laborator, director al Secţiei de geografie (1988-1992), director al Institutului de Geografie (1992-2005), director al Institutului de Ecologie şi Geografie al AŞM – din 2005.

A fost fondatorul şcolii ştiinţifice naţionale în domeniul geografiei fizice regionale, agroclimatologiei şi geoecologiei, pregătind 7 doctori şi doctori habilitaţi în geografie. A efectuat cercetări valoroase privind potenţialul climatic, repartizarea teritorială şi utilizarea raţională a acestuia în condiţiile reliefului accidentat al Republicii Moldova.

A fost promotorul şi animatorul elaborării Sistemului Informaţional Geografic Regional, în cadrul căruia au fost create bazele de date „Resursele climatice şi agroclimatice ale teritoriului Republicii Moldova” şi „Fenomene meteorologice nefavorabile”.

A publicat circa 280 lucrări ştiinţifice, inclusiv 6 monografii. Este valoroasă contribuţia academicianului Tatiana Constantinov la elaborarea şi editarea a 5 atlase şi multiple hărţi pentru specialiştii din economia naţională şi învăţământ.

Academicianul Tatiana Constantinov s-a manifestat plenar şi în calitate de reprezentant permanent al Republicii Moldova în Consiliul Directorial al Centrului Internaţional pentru Studiul Mării Negre în cadrul Cooperării Economice de la Marea Neagră; membru al Consiliului Ştiinţific Unit  pentru Probleme Fundamentale Geografice de pe lângă Asociaţia  Internaţională a Academiilor de Ştiinţe ale ţărilor C.S.I., membru al Comisiei naţionale privind implementarea  Convenţiei-cadru ONU „Cu privire la schimbarea climei şi a mecanismelor de implementare a Protocolului Kyoto”, membru de onoare al Societăţii Geografice din Rusia etc.

Meritele savantului Tatiana Constantinov au fost menţionate cu înalte distincţii de stat: Ordinul „Gloria Muncii”, „Ordinul Republicii”, i-au fost conferite titlul de „Om Emerit”, Medalia AŞM „Dimitrie Cantemir”.

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment