Vasile Sofronie, doctor în medicină

Domeniile de aplicare în sănătate publică


- supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor transmisibile;
- supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile şi cronice, generate prioritar de factori exogeni;
- promovarea sănătăţii, informarea şi educaţia pentru sănătate;
- cercetări ştiinţifice şi de inovare în domeniul sănătăţii publice;
- evaluarea determinanţilor sociali ai sănătăţii;
- securitatea şi sănătatea ocupaţională;
- sănătatea şi igiena colectivităţilor;
- promovarea şi protecţia sănătăţii mamei, copilului şi tineretului;
- promovarea şi protecţia sănătăţii persoanelor de vîrstă înaintată;
- controlul şi prevenirea răspîndirii internaţionale a bolilor şi supravegherea de stat în conformitate cu rigorile Regulamentului sanitar internaţional (2005);
- siguranţa şi securitatea în cadrul activităţilor legate de agenţi biologici, substanţe chimice, factori fizici şi radiologici periculoşi sau potenţial periculoşi;
- siguranţa transfuziilor de sînge;
- prevenirea narcomaniei, a abuzului de alcool şi a tabagismului;
- supravegherea condiţiilor de igienă şi control al infecţiilor în instituţiile medico-sanitare;
- supravegherea condiţiilor de igienă în localurile publice, locurile de agrement şi instituţiile de deservire.

Descarcă - Domeniile de aplicare şi funcţiile tehnologiilor informaţionale în Sănătatea Publică (PDF)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment