Luminiţa Guţu
dr. conferenţiar universitar
Catedra Epidemiologie
USMF “Nicolae Testemiţanu”

Detectarea persoanelor infectate cu HIV la nivel mondial
• Annual – circa 3 mln
• Lunar – circa 60 mii
• Zilnic – circa 6800 persoane infectate
• cu HIV, decedează de SIDA şi
• infecţii oportuniste – 5700
• persoane
(datele UNAIDS, 2008)

Nivel mondial
• Circa 33,4 mln de persoane cu HIV, din care 2,7 mln– cazuri noi în anul 2008
• 31,3 mln – adulţi;
• 15,7 mln – femei;
• 2,1 mln – copii până la 15 ani.

Nr. deceselor de SIDA în anul 2008–2 mln
• 280 mii – copii până la 15 ani.

Descarcă - Epidemiologia şi profilaxia infecţiei HIV (PDF)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment