Tuberculoza este cea mai răspîndită şi mai persistentă boală contagioasă la om. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) estimează la circa 8 milioane numărul de cazuri noi înregistrate anual şi la aproximativ 3 milioane de decese prin tuberculoză.

Dacă această boală nu va fi strict controlată în viitor, se estimează că pînă în anul 2020 aproximativ 1.000 de milioane de oameni se vor infecta cu bacilul tuberculozei, peste 150 milioane de persoane vor face boala activă, iar 36 de milioane dintre aceştia vor muri datorită tuberculozei.

OMS evidenţiază următoarele consideraţii importante despre tuberculoză:
Tuberculoza este contagioasă şi se răspîndeşte prin aer. Netratată, persoana cu forma activă poate infecta, în mediu 10 – 15 de oameni pe an.
Aproximativ o treime din populaţia globului este infectată cu mycobacteria tuberculozei. Fiecare a 10 –a persoană infectată suferă de forma activă de boală pe parcursul vieţii. Riscul de îmbolnăvire a persoanelor cu HIV este mult mai înalt.Tuberculoza - cea mai răspîndită şi mai persistentă boală contagioasă la om
În anul 2009 de tuberculoză au decedat 1,7 mln de oameni (inclusiv 380 000 persoane cu HIV), adică zilnic se înregistrau 4700 de decese.
Tuberculoza este cauza principală a mortalităţii persoanelor cu HIV, care au un sistem imunitar slăbit.
În anul 2009 s-au înregistrat 9,4 mln cazuri noi de îmbolnăvire, dintre care 80% - în 22 de ţări. Indicii morbiditîţii prin tuberculoză la nivel global se micşorează, însă acest proces este foarte latent – mai puţin de 1% anual.
Tuberculoza este o pandemie. Din 15 ţări cu cei mai înalţi indici ai morbidităţii prin tuberculoză, 13 ţări sînt din Africa, în acelaşi moment, a treime din cazurile noi se înregistrează în India şi China.
Tuberculoza cu rezistenţa multiplă la medicamente se întîlneşte practic în toate ţările şi nu se supune tratamentului standard cu medicamente de prima linie.
Conform estimărilor, în anul 2008 s-au depistat 440 000 de cazuri noi de boală cu rezistenţă multiplă la medicamente, inclusiv 50% au revenit Indiei, Chinei şi Federaţiei Ruse.
Din 1995 în cadrul programului DOTS s-a reuşit vindecarea cu succes a 41 mln pacienţi cu tuberculoză şi au fost salvate pînă la 6 mln de vieţi omeneşti. În condiţiile în care, se va realiza şi finanţa cu succes Planul Global de combatere a TB pe perioada 2011-2015, ar conduce la salvarea încă a 5 mln de vieţi omeneşti.
La nivel global, se tinde spre a realiza două scopuri importante, planificate pînă în anul 2015:
realizarea Obiectivului Mileniului în domeniul dezvoltării, îndreptat spre stoparea răspîndirii TB şi de a iniţia tendinţa de scădere a incidenţei globale prin tuberculoză (comparativ cu anul 1990).
realizarea Obiectivului Parteneriatului „Stop TB”, îndreptat spre micşorarea de 2 ori a nivelului de mortalitate cauzat de tuberculoză (comparativ cu 1990).
În scopul ameliorării sănătăţii populaţiei prin reducerea poverii tuberculozei şi în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, şi obiectivele Parteneriatului “Stop TB” a fost elaborat Programului Naţional de control a tuberculozei pentru anii 2011-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1192 din 23.12.2010.

Tuberculoza este o boală vindecabilă dacă tratamentul este făcut corect.

Pentru a limita raspândirea tuberculozei o măsură importantă este tratamentul bolnavilor, pentru a face să scadă astfel posibilitatea contactării bolii de către persoanele sănătoase de la contacţii tuberculoşi (sputa bolnavilor de tuberculoză conţine un număr enorm de bacili).

Alte măsuri de prevenire sînt:
- vaccinarea BCG (vaccin antituberculos), la nou-născuţi fară testare la tuberculină şi la copii în clasa a VIII-a şi la 18 ani, după testare la tuberculină;
-- crearea condiţiilor optimale de trai, de muncă şi instruire;
- promovarea alimentaţiei echilibrate;
- promovarea mişcării;
- respectarea regimului de muncă şi odihnă suficientă;
- evitarea fumatului şi a consumului exagerat de alcool;
- evitarea stresului. (Serviciul de presă CNSP)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment