Organismul uman poate să realizeze performanțe fizice și intelectuale incredibile pentru că se află într-un echilibru permanent cu mediul înconjurător, echilibru ce este asigurat de activitatea unora dintre organele care o alcătuiesc.

Printre acestea se numără și cele ce fac parte din sistemul nervos. Sistemul nervos al omului este alcătuit din encefal aflat în cutia craniană, măduva spinării adăpostită în canalul vertebral din centrul coloanei vertebrale, nervi și ganglioni nervoși. Țesutul nervos este alcătuit din două tipuri de celule:
- neuronii (celulele nervoase);
- celulele de susținere cu rol de susținere și nutriție a neuronilor;
Sistemul nervos al omului
Neuronul
Este alcătuit dintr-un corp celular în care se găsește nucleul, din prelungiri scurte ramificate numite dendrite și o prelungire lungă și unică, ramificată terminal, numită axon.

Axonul
Este învelit în teci protectoare dintre care una alb-sidefie, teaca de mielină. În alcătuirea organelor nervoase intră două tipuri de substanță nervoasă:
- cenușie, formată din corpul neuronilor;
- albă, formată din prelungirile acestora.

Neuronul
Este o celulă foarte perfecționată, unică prin faptul că nu se divide, în momentul nașterii organismului acesta având deja toți neuronii de care va dispune de-a lungul întregii sale vieți. Neuronii răspund stimulilor, această proprietate numindu-se excitabilitate. Neuronul transmite informațiile primite din mediu sub formă de influx nervos, întotdeauna de la dendrite spre corpul celular și apoi spre axon, această proprietate numindu-se conductibilitate. Între neuroni există zone de atingere, numite sinapse, prin care influxul nervos este transmis de la un neuron la altul într-o singură direcție.

Un nerv este format din mai multe fibre nervoase protejate de un înveliș comun.

Fibra nervoasa
Este alcătuită din axonul neuronului, împreună cu tecile lui. Nervii și ganglionii formează sistemul nervos periferic, iar encefalul și măduva spinării formează sistemul nervos central.

Encefalul și măduva spinării
Sunt învelite în 3 membrane împreună formând meningele, având un rol de protecție și de hrănire al sistemului nervos. Legătura dintre sistemul nervos central și organele corpului se face prin intermediul nervilor.

Ganglionii nervoși
Se găsesc în apropierea encefalului, a măduvei spinării, cât și în diferite zone ale corpului.

Măduva spinării
Este segmentul nervos situat în canalul vertebral, având o formă cilindrică puțin turtită cu diametrul de aproximativ un cm. În  interior substanța cenușie este dispusă central în forma literei h, în exterior aflându-se substanța albă formată din fibre nervoase grupate în fascicule ascendente și descendente. Cele ascendente urcă spre encefal ducând informația, iar cele descendente coboară de la encefal, ducând comenzi către măduvă. Din măduva spinării pornesc cele 31 de perechi de nervi spinali care conțin fibre senzitive și fibre motoare.

Encefalul (creierul)
Cu greutate de circa 1,4 kilograme este segmentul nervos aflat în cutia craniană, fiind compus din: creierul mare, creierul mic și trunchiul cerebral.

Creierul mare
Este alcătuit din două emisfere cerebrale, separate printr-un șanț aflat la mijloc și legate printr-o punte de substanță albă aflată la baza șanțului. Suprafața emisferelor este brazda de șanțuri care formează circumvoluții cerebrale. Șanțurile mai adânci împart suprafețele emisferelor în patru lobi: frontal, occipital, parietal și temporal. La suprafața emisferelor cerebrale se află substanța cenușie numită scoarță cerebrală, iar la interior substanța albă având la interiorul ei substanța cenușie.

Creierul mic sau cerebelul
Este alcătuit din două emisfere cerebrale acoperite cu șanțuri și cute paralele având substanța cenușie la exterior și cea albă la interior.

Trunchiul cerebral
Aflat sub cele două emisfere cerebrale, are forma unui trunchi de con dispus cu baza mare în sus, cuprinzând atât substanța albă, cât și cenușie întrepătrunse. Partea trunchiului aflată spre măduvă se numește bulb rahidian. Din encefal pornesc 12 perechi de nervi cranieni, aceștia fiind:
- nervii senzitivi care aduc informații la encefal de la organele de simț;
- nervi motori care duc comenzi de la encefal la organele care efectuează comanda și nervi ficși care au fibre senzitive și motorii;

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment