Reducerea riscului de cancer
Prin îmbunătăţirea eforturilor de reducere a fumatului, promovarea unui mod sănătos de viaţă.

Sporirea depistării precoce a cancerului
Prin creşterea gradului de conştientizare publică, consolidând integrarea programelor de screening şi de depistare precoce în serviciile de asistenţă medicală primară.
Recomandări privind prevenirea cancerului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor cu cancer:
Acces mai rapid la servicii, mai aproape de casă
Pprin consolilidarea capacităţii de diagnosticare a cancerului la spitalele regionale, creând două centre regionale de asistenţă oncologică care să includă descentralizarea chimioterapiei şi intervenţiilor chirurgicale minore.

Îmbunătăţirea condiţiilor pentru pacienţii care trăiesc cu diagnosticul de cancer
Pacienţii şi familiile lor trebue să primească informaţii, sprijin şi îngrijiri specializate pentru a le ajuta să facă faţă problemelor de cancer, din momentul în care cancerul este suspectat pentru prima dată şi pe parcursul etapelor ulterioare ale bolii. Sub acest aspect, buna comunicare între specialişti din domeniul sănătăţii şi pacienţi este esenţială.

Dezvotarea serviciilor de îngrijiri paliative în centrele de nursing şi hospiceuri
Hospice-urile şi îngrijirea paliativă reprezintă îngrijirea medicală acordată de medici şi asistente medicale bolnavilor în ultime stadii ale vieţii. În Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Canada, Australia acest tip de îngrijire include, de asemenea, implicarea asistenţilor sociali, preoţilor, psihologilor, sprijinul asistenţilor familiali şi al voluntarilor din comunitate. Majoritatea persoanelor cărora li se acordă îngrijiri paliative sunt diagnosticate cu cancer în stadiu avansat, cu diferite forme ale insuficienţei de organe (cardiacă, renală sau hepatică).

Îngrijirea paliativă este conoscută de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) drept parte-cheie şi plină de compasiune în îngrijirea celor grav bolnavi, atunci cînd aceştea intră în faza finală a bolii, un moment în care tratamentele curative sunt rareori relevante.

Serviciile de îngrijire paliativă în Republica Moldova sunt în faza incipientă de dezvoltare, majoritatea aflîndu-se în municipiul Chişinău.

Reeşind de importanţa serviciilor de îngrijire paliativă este necesar de elaborat o politică de stratejie naţională pentru dezvoltarea serviciilor medicale în acest domeniu.

Aceste anagajamente vor consolida pe întreg teritoriul ţării lupta pentru prevenirea cancerului; vor asigura celor care vor avea nevoie un diagnostic şi un tratament rapid; se va oferi un sprijin sporit persoanelor care trăiesc cu diagnosticul de cancer.

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment