Premiul Nobel este fondat în amintirea marelui savant, inventator şi întreprinzător suedez Alfred Nobel (1833-1896), care a donat, prin testament, toată averea sa considerabilă pentru menţionarea celor mai iluştri savanţi, scriitori, economişti, politicieni eminenţi cu premii băneşti valoroase. Laureaţii Premiului Nobel sunt consideraţi drept elita intelectuală a umanităţii.

Patrimoniul lui Alfred Nobel, lăsat posterităţii în anul 1896, constituia (în preţurile de atunci) o sumă enormă - 9,2 mln. de dolari S.U.A. sau 33 mln. de crone suedeze. Actualmente, capitalul Fondului Nobel constituie circa 330 mln. de dolari sau aproximativ 2 mlrd. de crone suedeze. Conform testamentului, patrimoniul valoric al lui A. Nobel a fost transformat în hârtii de valoare.

Un mare rol pentru supravieţuirea Fondului Nobel a avut decizia Guvernului Suediei, din anul 1953, de a transforma Fondul Nobel în companie financiară. În octombrie 1991, suma destinată pentru laureaţi i Premiului Nobel era de 5,6 mln. de crone suedeze sau circa 1 mln. de dolari S.U.A. Valoarea premiului bănesc este determinată pentru fiecare laureat de către Fondul Nobel, în timpul examinării lucrărilor şi decernării Premiului Nobel.

Primele decernări ale Premiului Nobel s-au făcut, la decizia Fondului Nobel, în anul 1901. Atunci au fost menţionaţi cei mai valoroşi savanţi ai lumii: fizicianul german şi creatorul aparatului, care-i poartă numele - Wilhelm Roentgen, chimistul olandez lacob Van-Hoff, microbiologul şi medicul-imunolog german Emil fon Bering ş.a.

Premiul Nobel s-a dovedit a fi nu numai cel mai prestigios premiu al umanităţii globale, dar şi un nivel ideal spre care trebuie să tindă orice savant, scriitor, economist şi politician de performanţă.

Timp de 90 de ani au fost menţionaţi cu Premiul Nobel 600 de oameni eminenţi ai planetei Terra. În această constelaţie de oameni iluştri sunt personalităţi remarcabile, cunoscute întregii lumi. Cu siguranţă putem afirma că nu există vreun colţ de ţară în lume, unde nu ar fi cunoscuţi fizicienii Albert Einstein, Nils Bor, Wilhelm Roentgen, Piotr Kapiţa, Enrico Fermi şi Andrei Saharov, chimiştii Irvin Lengmiur, Nikolai Semionov, Paul Flori, fiziologii şi medicii Ivan Pavlov, Robert Koh, Alexandru Fleming, Ilia Mecinikov, scriitorii Rabindranat Tagore, Anatol France, Bernard Show, Emest Hemingway, Ivan Bunin, Boris Pasternak, Mihail Şolohov, Aleksandr Soljeniţin, Iosif Brodski etc.

În constelaţia laureaţilor prestigiosului Premiu se află şi personalităţi marcante ale istoriei mondiale moderne: Winston Churchill, Martin Luter King, Teodor Roosevelt, Willi Brandt, Mihail Gorbaciov.
Printre laureaţii Premiului Nobel sunt şi organizaţii internaţionale umanitare: Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, Fondul de Copii al O.N.U., Institutul Dreptului Internaţional ş.a.

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment