Testamentul lui Alfred Nobel a fost scris la 27 noiembrie 1895 la Paris, cu un an şi o lună înaintea morţii. Textul testamentului lui Nobel, ce conţine ultima lui dorinţă referitoare la patrimoniul său:

"Întreaga mea avuţie bună de realizat se va distribui în felul următor. Tot capitalul meu trebuie pus spre păstrare de către persoanele mele de încredere, într-un loc sigur, având garanţia că el va crea un fond special; menirea lui - decernarea premiilor băneşti acelor personalităţi, care, în timpul anului precedent, s-au învrednicit de a aduce un folos maxim întregii umanităţi.
Testamentul lui Alfred Nobel
Cele menţionate mai sus se referă la fondul de premii, care trebuie să fie partajat în 5 (cinci) părţi egale, decernate în felul următor: prima parte - persoanei care va efectua cea mai esenţială descoperire sau invenţie în domeniul fizicii; a doua parte - persoanei care va realiza cea mai ilustră perfecţionare tehnologică sau va efectua o descoperire esenţială în domeniul chimiei; partea a treia - persoanei care va efectua cea mai esenţială descoperire în domeniul fiziologiei sau medicinii; a patra parte - persoanei care va crea în domeniul literaturii cea mai bună operă idealistă, şi, în fine, partea a cincea - persoanei care-şi va da obolul său considerabil la crearea marii opere de consolidare a comunităţii naţiunilor, la lichidarea sau diminuarea încordării şi confruntării forţelor militare, precum şi la organizarea sau contribuirea la convocarea congreselor mondiale a forţelor iubitoare de pace.

Decernarea premiilor în domeniul fizicii şi chimiei trebuie să se facă de către Academia Regală de Ştiinţe a Suediei; decernarea premiilor în domeniul fiziologiei şi medicinii trebuie să se facă de către Institutul de Medicină din Stockholm; decernarea premiilor în domeniul literaturii se face de asemenea de către Academia Regală de Ştiinţe a Suediei; în fine, premiul pentru pace se decernează de către un comitet special din 5 (cinci) membri, aleşi de Parlamentul Norvegiei.

Aceasta este ultima mea dorinţă: decernarea premiilor nu trebuie să depindă de apartenenţa laureatului la cutare sau cutare naţiune, la fel şi mărimea bănească a premiului nu trebuie să fie determinată în dependenţă de cetăţenia laureaţilor".

Cum se întâmplă adeseori cu iniţiativele bune, dezbaterile în jurul testamentului lui Nobel au durat 4 ani.

Nici o organizaţie din cele indicate în testament nu dorea să-şi asume răspunderea - să folosească toată avuţia lui Nobel în scopuri umanitare, adică de a-i premia pe cei mai buni savanţi, scriitori şi oameni politici pentru un aport de excepţie la progresul întregii umanităţi. Mulţi funcţionari ai Academiei Regale de Ştiinţe a Suediei şi ai Institutului de Medicină spuneau că testamentul lui Nobel e nebulos şi, în genere, e foarte dificil de realizat practic ultima dorinţă a Omului lumii - Alfred Nobel.

Ca întotdeauna, a venit în ajutor statul. O mică intervenţie a regelui Suediei şi a Guvernului Suediei s-a soldat cu crearea, în anul 1900, a Fondului Nobel, al cărui statut a fost elaborat de un comitet special, în conformitate cu disponibilitatea avuţiei şi dorinţei lui Nobel. S-a decis că premiile vor purta numele lui Nobel. Iar toate instituţiile, care vor examina candidaturile pentru decernarea premiului Nobel, să fie nonguvernamentale.

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment