In Centrul de Medicina Preventiva Edinet activeaza de mai multi ani o noua subdiviziune - Inspectoratul Sanitar.

Activitatea acestuia este organizata conform Programului de activitate al CMP si se conduce in activitatea sa de Legea RM "Privind asigurarea sanitaro-epidemiologica a populatiei" (Nr. 1513-XII), de documente normative in domeniul medicinei preventive.

Functiile principale ale inspectoratului sanitar sunt:
- efectuarea controlului respectarii legislatiei in vigoare, dispozitiilor, deciziilor, hotararilor autoritatilor publice locale;
- exercitarea controlului de respectare a normelor si masurilor sanitaro-igienice si sanitaro-antiepidemice in teritoriu;
- aplicarea masurilor de reprimare a incalcarilor legislatiei sanitare.
Inspectoratul sanitar - o noua subdiviziune a Centrului de Medicina Preventiva ( V. Sofronie)
Inspectoratul Sanitar are un efectiv din 13 persoane si zilnic activeaza in teritoriu. Fiecare inspector sanitar deserveste un sector cu o populatie de 8-10 mii locuitori. Raportarea despre activitate pe teren se efectuiaza de doua ori pe luna conform unor anumiti indici de activitate, elaborati de medicii CMP Edinet.

Activitatea in teren include supravegherea tuturor obiectivelor care au importanta sanitaro-epidemiologica. Conlucrarea inspectorilor sanitari cu autoadministrarea publica locala, medicina generala, serviciile ecologic si veterinar contribuie la sporirea eficacitatii masurilor profilactice si antiepidemice. Fara indoiala, ca in activitatea sa in teren, inspectorul se confrunta cu diverse probleme determinate de starea economico-financiara la moment.

Cu toate acestea, unii indici s-au imbunatatit considerabil. Daca indicele de inspectare a obiectelor in anii 1990-1992 era de 0,7, atunci in 1995-1996 a crescut de 2 ori, iar in 1997 - de aproape de 3 ori. Numarul de nerespectari a normelor sanitaro-antiepidemice la o inspectare a obiectelor s-a redus de la 3,4 in 1995 pana la2,0 - 2,8 respectiv in anii 1996-1997.

In acest timp, au crescut si cerintele fata de respectarea cerintelor in vigoare. Daca la inceputul anilor 90, numarul de contravientii administrative aplicate la 100 obiecte era de 1,6-2,0, atunci in 1995 a ajuns la 8,28; in 1996-1997 respectiv s-a ridicat la 15,0 si 15,7.

De mentionat este si faptul, ca activitatea colaboratorilor Inspectoratului Sanitar necesita pregatire teoretica si practica in diverse domenii ale medicinei preventive, ceea ce trebuie sa fie luat in considerare de instantele responsabile de reciclarea cadrelor.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment