În Republica Moldova la 01.01.2014 activează 62 de posturi de radio prin eter, 4 posturi de radio prin satelit – Micul samaritean, Russkoe radio, Fresh FM, Hit FM; 1 post de radio prin fir – radio Chişcăreni. Din 62 posturi de radio prin eter, 7 sunt cu acoperire naţională – radio Moldova, Prime FM, Publica FM, Vocea Basarabiei, Radio Noroc, Hit FM, Maestro FM; 9 – posturi de radio cu acoperire regională – Micul samaritean, BBC, Jurnal FM, Ploaia de argint, Fresh FM, Radio Chişinău, Russkoe radio, Teleradio Găgăuzia, Radio Plai; 37 de radiouri sunt posturi de radio locale.

Conform Legii prvivind supravegherea de stat a sănătăţii publice 10-XVI din 03.02.2009, art. 48 Difuzarea informaţiilor de promovare a sănătăţii, prevede:
Evaluarea măsurilor de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate(1) Campaniile şi acţiunile de masă pentru informare, educare şi comunicare în vederea promovării
sănătăţii, organizate de persoane fizice şi juridice, se avizează de către Serviciul de Supraveghere de
Stat a Sănătăţii Publice.

(2) Difuzorii de publicitate sînt obligaţi să acorde informaţiilor dedicate promovării sănătăţii cel
puţin 5% din timpul/spaţiul publicitar zilnic, în modul stabilit.

(3) Conţinutul informaţiilor prevăzute la alin.(2) va fi aprobat în prealabil de Serviciul de
Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.

Citește articolul integral - Aspecte epidemiologice privind morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova (PDF)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment