• realizarea supravegherii epidemiologice a sănătăţii publice la nivel teritorial, municipal, regional şi naţional;
• determinarea direcţiilor prioritare de supraveghere epidemiologică a sănătăţii publice;
• evaluarea şi prognosticarea situaţiei epidemiogene privitor la maladiile infecţioase şi neinfecţioase în teritoriul deservit;
• elaborarea designului, organizarea şi realizarea studiilor epidemiologice descriptive şi analitice, estimarea factorilor de risc;
• efectuarea anchetei focarelor epidemice cu cazuri unice şi multiple, cu elaborarea complexului adecvat de măsuri antiepidemice;

Descarcă - Rolul și funcțiile medicului epidemiolog (PDF)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment