Slavă să aibă nesfârşită,
Dumnezeirea-ntreită,
Unimea nedespărţită.
Tatăl Atotţiitorul

Şi Fiul izbăvitorul,
Şi Duhul mângâitorul.
Unul fiind în trei feţe
S-a pogorât să ne-nveţe,
Slava sa aiba nesfarsita
Să ne arate cu blândeţe.
Să pricepem, să-nţelegem,
Să cunoaştem, să alegem,
La iad, în munci, să nu mergem.

Că în cer sunt multe case,
Împodobite, frumoase,
Tot cu raze luminoase,
Unde drepţii se adună

Cu toţi sfinţii împreună
Şi îşi fac tot voie bună.
Şi cântând c-o glăsuire,
Dănţuiesc într-o unire,
Dând lui Dumnezeu mărire.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment