Ia sculaţi, sculaţi,
Măi boieri bogaţi,
Ce tot vă uitaţi
Pe-o gură de vale

Spre soare-răsare?
Voiă vi se pare
Că e-n prânzu mare.
Şi vouă vă vine
Urare de Anul Nou
Tot cirezi de vaci,
Vacile mugind,
Viţei sărind,
Cu codiţe nalte,

Nalte, răsucite,
De-aur poleite,
Vouă dăruite.
Ia sculaţi, sculaţi,

Măi boieri bogaţi,
Ce tot vă uitaţi,
Pe-o gură de vale
Spre soare-răsare?

Vouă vi se pare
Că vouă vă vine
Tot turme de oi,
Oi chehăhăind,

Mieluşei sărind,
Cu codiţe nalte,
Nalte, răsucite,
De-aur poleite,

Vouă dăruite.
Ia sculaţi, sculaţi,
Măi boieri bogaţi,
Ce tot vă uiţaţi,

Pe-o gură de vale
Spre soare-răsare?
Vouă vi se pare
Că vouă vă vine

Herghelii de cai,
Caii nechezând,
Armăsarii sărind,
Cu codiţe nalte,
Nalte, răsucite,
De-aur poleite,
Vouă dăruite.

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment