Ia sculaţi, sculaţi,
Măi boieri bogaţi,
Ce tot vă uitaţi
Pe-o gură de vale

Spre soare-răsare?
Voiă vi se pare
Că e-n prânzu mare.
Şi vouă vă vine
Urare de Anul Nou
Tot cirezi de vaci,
Vacile mugind,
Viţei sărind,
Cu codiţe nalte,

Nalte, răsucite,
De-aur poleite,
Vouă dăruite.
Ia sculaţi, sculaţi,

Măi boieri bogaţi,
Ce tot vă uitaţi,
Pe-o gură de vale
Spre soare-răsare?

Vouă vi se pare
Că vouă vă vine
Tot turme de oi,
Oi chehăhăind,

Mieluşei sărind,
Cu codiţe nalte,
Nalte, răsucite,
De-aur poleite,

Vouă dăruite.
Ia sculaţi, sculaţi,
Măi boieri bogaţi,
Ce tot vă uiţaţi,

Pe-o gură de vale
Spre soare-răsare?
Vouă vi se pare
Că vouă vă vine

Herghelii de cai,
Caii nechezând,
Armăsarii sărind,
Cu codiţe nalte,
Nalte, răsucite,
De-aur poleite,
Vouă dăruite.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment