Gerul aspru se-ntăreşte,
Pluguşorul se porneşte.
Noi începem a ura,
Pe la case-a colinda.
Iarna-i grea, omătu-i mare,
Semne bune anul are,
Semne bune de belşug,
Pentru brazda de sub plug.
Trageţi roata, măi flăcăi,
Sunaţi toţi din zurgălăi
Şi strigaţi odată:
Hăi! Hăi!
Plugusorul se porneste
Vă urăm ca să trăiţi,
Cu drag să vă veseliţi.
Să vă fie viaţa floare,
Ca o zi de sărbătoare,
Ca şi toamna cea bogată
Cu de toate-mbelşugată!
La anul şi la mulţi ani.
Cinstiţi, harnici gospodari!
Opriţi plugul, măi flăcăi,
Şi strigaţi cu toţii:
Hăi! Hăi!
Să se-audă peste văi.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment