Viorel Prisacari, Ion Berdeu
Catedra Epidemiologie USMF „Nicolae Testemiţanu"

În articolul dat sunt prezentate rezultatele analizei antibioticogramelor a 75 tulpini de microorganisme decelate de la pacienţi cu infecţii septico-purulente nosocomiale de profil neurochirurgical. În 44,20% din probe, tulpinile decelate au manifestat sensibilitate faţă de diferite tipuri de antibiotice, iar în 55,80% - au manifestat rezistenţă. Mai rezistente faţă de antibiotice s-au dovedit a fi microorganismele gram-negative (66,20%), în special E. coli (17,31%), K. pneumoniae (9,62%), P. rettgeri (7,7%), P. aeruginosa (5,77%).
Antibioticorezistenta / Sensibilitatea microorganismelor in infectiile septico-purulente nosocomiale de profil neurochirurgical
Microorganismele gram-pozitive au fost rezistente la antibiotice în 33,30% şi sensibile în 66,70% din probe.

Descarcă aici -
Antibioticorezistenta / Sensibilitatea microorganismelor in infectiile septico-purulente nosocomiale de profil neurochirurgical (PDF)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment