Infecţia HIV/SIDA prezintă o problemă prioritară de sănătate publică în Republica Moldova. În 2005 au fost înregistrate 533 cazuri noi de infecţie HIV/SIDA (12,5 la 100000 populaţie).

În semestrul 1 al anului curent respectiv au fost depistate 301 persoane infectate cu HIV( 6 luni 2005- 236), inclusiv în teritoriile de pe malul drept (MD) al republicii 202 ( 6 luni 2005-155 cazuri ) şi în teritoriile de Est – 99 persoane (6 luni 2005-68).

Procesul epidemic a cuprins toate teritoriile administrative şi se caracterizează prin extinderea infecţiei HIV/SIDA în populaţia urbană, şi rurală. Cea mai înaltă răspândire a infecţiei are loc în mun. Bălţi şi raioanele: Glodeni ,Făleşti , Sângerei. Esenţial s-a activizat procesul epidemic în raioanele Căuşeni Donduşeni, Rezina. În teritoriile de Est ale republicii cea mai înaltă răspândire a infecţiei HIV s-a înregistrat în oraşul Tiraspol şi raionul Rîbniţa. 
Buletin informativ privind situatia epidemica si profilaxia infectiei HIV/SIDA
Continuă scăderea ponderii UDI în procesul epidemic al infecţiei şi constitue 31,68 % în 6 luni 2006 ( 35,8% în 2005) şi sporirea proporţiei celor infectaţi pe cale heterosexuală - 66,83% în 6 luni2006 ( 60,96% în 2005).

A sporit ponderea femeilor infectate cu HIV de la 26,72 % în 2001 la 43,52% în 6 luni 2006. Iplicarea femeilor în procesul epidemic creează premize de infectare perinatală. Accesibilitatea la consiliere şi testare benevolă a majorat numărul gravidelor HIV pozitive, în 6 luni 2006 au fost depistate 47gravide HIV pozitive. În perioada anilor 1989- 6 luni 2006 la 23 copii a fost confirmată infecţia HIV perinatală.
Infecţia HIV/SIDA afectează persoane tinere de vârstă reproductivă, inclusiv vârsta de 15-24 ani în 6 luni 2006-25,2%; 25-39 ani respectiv-60,39% din numărul total de persoane depistate. 

Numărul cazurilor noi a infecţiei HIV/SIDA este în creştere şi este determinat de sporirea accesului populaţiei la testare şi de creşterea numărului persoanelor testate.

Pe parcursul semestrului a fost elaborat şi prezentat în Parlament proiectul legii „Cu privire la profilaxia infecţiei HIV/ SIDA”. 

Sânt elaborate şi prezentate spre aprobare Instrucţiunile: „Cu privire la măsurile de prevenire a infectării cu virusul imunodeficienţei umane (HIV) în caz de expunere profesională accidentală a lucrătorilor medicali” şi „Privind profilaxia intraspitalicească a infecţiei HIV/SIDA în practica medicală”.

Realizarea Programului sistematic se discută la şedinţele Consiliului naţional de coordonare al programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei (CNC).

Măsurile prioritare în profilaxia infecţiei HIV/SIDA în raionul Ialoveni au fost examinate la Consiliul sanitaro-epidemiologic al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.

În februarie 2006 a fost elaborat şi prezentat Organizaţiei Naţiunilor Unite raportul ţării privind realizarea Declaraţiei în problema HIV/SIDA adoptată la Sesiunea Specială a Asambleei Generale a Naţiunilor Unite din iunie 2001.

Întru organizarea implementării Programului au fost petrecute seminare zonale (Chişinău, Bălţi, Comrat, Leova) la care au fost instruiţi conducătorii şi specialiştii instituţiilor medico-sanitare publice republicane şi teritoriale, centrelor de medicină preventivă. Continuă lucrul de perfectare a cadrelor medicale în domeniul consilierii şi testării benevole a populaţiei la infecţia HIV. În perioada respectivă a anului au fost instruite 60 de persoane (40 lucrători medicali şi 20 voluntari din proiecte profilactice) privind aspectele şi necesităţile consilierii.

Cu succes se realizează granturile Fondului Global şi Băncii Mondiale „Suportul Programului naţional de profilaxie şi combatere a infecţiei HIV/SIDA/ITS şi al Programului naţional de controla al tuberculozei”. Sursele financiare din cadrul grantului au fost predestinate şi se utilizează pentru fortificarea laboratoarelor de diagnosticare HIV/SIDA/ITS, procurarea testelor pentru efectuarea supravegherii epidemiologice, testarea gravidelor şi persoanelor din grupurile de risc sporit, asigurarea securităţii hemotransfuziilor, procurarea medicamentelor, iniţierea tratamentului specific, tratamentului maladiilor oportuniste şi concomitente la persoanele cu HIV/SIDA.

Pentru asigurarea continuităţii durabile în implementarea activităţilor prevăzute în Program şi în conformitate cu Hotărârea CNC nr.2 din 11.05.06 grupurile tehnice de lucru al CNS au elaborat propuneri de grant pentru runda VI, care au fost prezentate Fondului Global SIDA/TB/Malarie.

Se efectuează supravegherea epidemiologică a infecţiei HIV/SIDA, inclusiv în rândul grupurilor ţintă. Pe parcursul semestrului curent au fost testate 140781 persoane (semestru I 2005- 129384) persoane, inclusiv contingentul instituţiilor penitenciare, femei gravide, utilizatori de droguri, persoanele care practică relaţii sexuale dezordonate şi cu semne clinice ale infecţiilor cu transmitere sexuală, persoanele cu indicaţiile clinice maturi şi copii, persoanele cu tuberculoză. În scopul monitoringului eficacităţii tratamentului antiretroviral s-au efectuat 424 investigaţii în determinarea încărcăturii virale şi 747 de determinare a statusului imun (CD4 şi CD8).

Este asigurată securitatea sângelui şi testarea în volum de plin a sângelui donat – 41698 donări.

Sânt create condiţii necesare pentru a asigura accesul universal la tratament ARV pentru persoanele cu infecţia HIV/SIDA. În 6 luni curente a fost iniţiat tratament antiretroviral la 45 persoane cu infecţia HIV/SIDA. Actualmente se află în tratament antiretrovural 261 persoane, ce depăşeşte indicatorii programaţi pentru perioada respectivă (la finele a. 2006 – 260 pacienţi). Au primit tratament profilactic 23 gravide infectate cu HIV şi 23 copii născuţi de aceste mame. Toţi copii născuţi se asigură gratuit cu amestecuri pentru alimentare artificială.

Se realizează programe speciale profilactice şi educaţionale în rîndul utilizatorilor de droguri (UDI), femeilor care practică sex comercial, minorităţilor sexuale, adolescenţilor, tineretului, ostaşilor, carabinierilor, grănicerilor etc. (Chişinău, Bălţi, Orhei, Rezina, Ungheni, Făleşti, Edineţ, Donduşeni, Căuşeni, Soroca etc).

Funcţionează reţelele: „Reţeaua socială” cu subreţeaua „Reţea SIDA” şi „Reţeaua de comunicare în domeniul sănătăţii”. S-a desfăşurat a doua fază de implementare a Campaniei Naţionale de comunicare în domeniul HIV/SIDA în rîndul tinerilor cu vîrsta de 15-28 de ani. În cadrul Campaniei au fost elaborate şi difuzate 2 spoturi TV şi 2 spoturi audio, 50 copii de compact discuri cu spoturile pentru reprezentanţii mass-media şi organizaţiile partenere, au fost editate şi distribuite 190 mii de broşuri, 110 mii calendare de buzunar, 2000 placarde pentru mijloacele de transport, 5000 postere, plasate 10 panouri. În cadrul Campaniei au fost organizate evenimente sociale (conferinţe de presă, festivaluri, concerte, serate, campanii). În luna februarie a fost lansat concursul prin internet cu genericul “206 premii pentru ca în 2006 să fii protejat”.

În scopul educaţiei sanitare a populaţiei şi promovarea modului sănătos de viaţă în prevenirea HIV/SIDA şi ITS în perioada respectivă au fost efectuate seminare pentru instruirea cadrelor – 86, petrecute 1803 prelegeri, 271125 convorbiri, organizate serate tematice – 55, editate 607 buletine sanitare, publicate în presă 30 articole, emise 29 transmisiuni televizate şi 166 radiofonice.

În scopul redresării situaţiei în infecţia HIV/SIDA se propune:

1.A asigura realizarea şi monitorizarea Programelor teritoriale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, planurilor de realizare a acestor programe, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 948 din 05 septembrie 2005 şi ordinului Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale nr. 480 din 23 12 2005.

2 .A asigura specialiştii subdiviziunilor medicale cu extrase din actele normative, instructiv-metodice care determină activităţile specialiştilor în domeniu.

3. A efectua supravegherea epidemiologică conform Standardului în vigoare şi actelor normative.

4 . A intensifica lucrul profilaxiei primare la nivelul medicilor de familie şi a tuturor instituţiilor de resort, inclusiv în rândul femeilor şi familiilor tinere. A asigura analiza şi evaluarea permanentă a realizării strategiei „Prevenirea infecţiei HIV materno-fetale” a Programului naţional şi teritoriale. A lua măsuri pentru asigurarea accesului femeilor gravide la consiliere şi testare benevolă la HIV, la testarea repetată la timp în cazul rezultatului pozitiv obţinut pentru proba iniţială de sânge. Atenţionăm necesitatea testării la timp a femeilor gravide în prima şi a doua jumătate de sarcină pentru luarea deciziei respective pentru femeile depistate ca HIV pozitive-întreruperea sau păstrarea sarcinii, iniţierea tratamentului antiretroviral profilactic în termenii optimali - 36 săptămâni de sarcina şi al copilului nou-născut). A asigura întocmirea corectă a formularelor aprobate prin ordinul MS din 28.05.2002 nr. 139 „Îndreptarea probelor de sânge la investigaţii la anticorpi HIV/SIDA”, formulare SIDA 1/e sau 2/e conform Dispoziţiei MS nr.120d din 22.04.2005 - cifru 109.151 – femeile gravide (prima testare-luare la evidenţă) şi cifru 109.152 – femeile gravide (a doua testare - în a doua perioadă a sarcinii ), şi respectiv termenul sarcinii la fiecare testare.

5. A asigura instruirea şi pregătirea cadrelor medicale la compartimentele profilaxia primară, consiliere pre- şi post- testare a pacienţilor şi testare voluntară şi a implica formatorii şi specialiştii instruiţi în domeniu.

6. A întreprinde măsuri profilactice în rândul grupului larg de populaţie cu o deosebită atenţie la adolescenţi, tineri, migranţi, persoanele de vârstă fertilă.

7. A asigura testarea la marcherii HIV 1/2 a contingentelor prevăzute în Regulile de examinare, îndeosebi a utilizatorilor de droguri, bolnavilor de tuberculoza, persoanelor la reîntoarcerea în ţară după un termin îndelungat, persoanelor cu comportament sexual riscant, recipienţii de sânge, persoanelor cu contacte sexuale cu persoane infectate, cetăţenilor străini.

8. A respecta cerinţele de colectare, păstrare şi transportare a probelor de sânge pentru investigaţiile la marcherii HIV conform documentelor în vigoare.

9. Realizarea campaniilor şi activităţilor informaţionale cotidiene reieşind din poziţia dominantă a conştientizării populaţiei, formării stereotipului de comportament fără risc în sistemul de prevenire a infecţiei HIV/SIDA.

10. A continua propagarea aderării persoanelor cu HIV/SIDA la terapie antiretrovirală specifică. (Ministerul Sanatatii si Protectiei Sociale al RM)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment