Copiii de azi sînt adulţii de mîine. Ei merită să moştenească o lume sigură, şi sănătoasă. Nu există obligaţie mai importantă decît a le asigura sănătatea.

Crearea unui mediu sănătos pentru copii este baza unei dezvoltări durabile. Abilitatea copiilor de a se dezvolta şi de a deveni adulţi productivi este determinată, în deosebi de sănătatea şi educaţia lor.

În Republica Moldova îmbunătăţirea sănătăţii materne şi infantile este privită ca o premiză fundamentală pentru sănătatea familiei şi pentru dezvoltarea socială şi economică a societăţii.

Indicatorul mortalităţii infantile este unul dintre cei mai informativi indicatori ai nivelului socio-economic de dezvoltare a unei societăţi.

În Republica Moldova, pe parcursul ultimilor 3 ani, s-a constatat o reducere a mortalităţii infantile, care comparativ cu anul 2005 a scăzut cu 8%, astfel atingînd în anul 2007 11,3 la 1000 născuţi vii (anul 2005 – 12,4%o, anul 2006 – 11,8%o). Respectiv este în descreştere şi mortalitatea copiilor sub 5 ani, fiind de 14,0%o în anul 2007, faţă de 15,6%o în anul 2005.

Odată cu implementarea asigurării obligatorii de asistenţă medicală, începînd cu anul 2004, s-a îmbunătăţit considerabil finanţarea serviciilor medicale. Astăzi toţi copiii în vîrstă de pînă la 18 ani, femeile gravide, mamele care îngrijesc 7 şi mai mulţi copii, şi copiii invalizi de gradul I, cît şi alte contingente sînt incluşi în contingentul asigurat de către stat.

Toate cheltuielile legate de îngrijirile mamei si copilului sunt acoperite de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Aceasta include şi asigurarea cu medicamente compensate 100% a copiilor în vîrstă de la 0-5 ani şi a femeilor gravide cu preparate de fier şi acid folic în condiţii de ambulator.

Începînd cu anul 2006, femeile gravide sînt spitalizate pentru naştere în instituţia medico-sanitară solicitată, indiferent de locul de trai, cu excepţia cazurilor, cînd, conform indicaţiilor medicale este necesară respectarea principiilor de regionalizare şi triere a gravidelor în acordarea asistenţei medicale perinatale.

În cadrul implementării Programelor în Perinatologie (anii 1998-2002; 2003-2007) s-au produs schimbări radicale în maternităţi prin aplicarea tehnologiilor moderne şi cost-efective, cum ar fi:
a) formarea şi implementarea sistemului regionalizat de asistenţă perinatală din trei niveluri;
b) înzestrarea cu aparataj medical din Grantul Japoniei a 10 Centre Perinatale de nivelul II şi unul de nivelul III – Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii mamei şi Copilului;
c) elaborarea politicilor şi standardelor naţionale în asistenţa perinatală, expuse în trei Ghiduri naţionale A, B, C şi aprobate de Ministerul Sănătăţii (ordinul nr.500 din 05.12.2006) şi elaborarea protocoalelor clinice în asistenţa perinatală bazate pe dovezile ştiinţifice;
d) pregătirea peste 6500 de cadre medicale, în subiectele actuale ale asistenţei perinatale, în managementul calităţii şi medicina bazată pe dovezi, ce s-a desfăşurat paralel cu implementarea în activitatea maternităţilor şi sectorului de asistenţă medicală primară a tehnologiilor cost-efective recomandate de OMS;
e) formarea sistemului de monitoring a calităţii serviciului perinatal în toate maternităţile republicii, în cadrul căruia sînt monitorizate trimestrial mortalitatea perinatală şi lunar maladiile cu risc de deces matern şi neonatal;
f) implicarea comunităţii în rezolvarea problemelor de sănătate perinatală;
Experienţa Moldovei a fost apreciată înalt de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, care a selectat Moldova dintre ţările europene, ca ţară pilot pentru implementarea Iniţiativei Globale „Graviditate fără risc”, iar la finele anului 2005 s-a decernat titlul de „Centru Colaborativ” - Centrului Naţional Informaţional-Metodic de Perinatologie de pe lîngă Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului.

În anul 2005 au fost create 13 cabinete de educaţie antenatală a familiei în Centrele Medicilor de Familie (CMF) şi în maternităţile raionale, iar pe parcursul anului 2006 au fost deschise încă 9 cabinete.

La finele anului 2006 între Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare a fost semnat un Memorandum de Înţelegere cu privire la proiectul moldo-elveţian: „Modernizarea sistemului perinatal din Moldova”. În luna mai 2007, 26 centre perinatologice de nivelul I au fost dotate cu echipament medical modern adecvat pentru oferirea serviciilor medicale de calitate mai înaltă.

Pentru a fortifica educaţia familiei şi mobilizarea comunităţii, care conform estimărilor OMS ar putea reduce rata complicaţiilor şi deceselor materne şi neonatale, în anul 2006 a fost lansată Campania Naţională de Comunicare în domeniul viitoarei mame şi a copilului sub genericul „Pentru un Făt Frumos şi Sănătos”, iar începînd cu data de 1 decembrie 2007 este în proces de desfăşurare o altă Campanie Naţională de Comunicare în domeniu sănătăţii copilului în primul an de viaţă „Copilărie Fără Risc”, scopul căreia este reducerea mortalităţii infantile şi neonatale, inclusiv şi la domiciliu.
Republica Moldova, începînd cu anul 2000, a devenit parte aderată a Strategiei Conduita Integrată a Maladiilor la Copii (în continuare CIMC), promovat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), avînd drept scop ameliorarea calităţii asistenţei medicale primare acordate copiilor sub 5 ani, in special diminuarea mortalităţii infantile şi a mortalităţii copiilor sub 5 ani şi mărirea eficienţei utilizării resurselor din sistemul sănătăţii, educaţia în familie.

Pînă în prezent au fost instruiţi 2320 lucrătorii medicali din sectorul de Asistenţă Medicală Primară din toate raioanele republicii şi parţial din municipiile Bălţi şi Chişinău, precum şi profesorii corpului profesoral-didactic respectiv al USMF „Nicolae Testemiţanu” şi al instituţiilor de învăţămînt medical mediu de specialitate din republică.

În cadrul Strategiei menţionate, începînd cu anul 2005, în manualele de instruire a fost inclus şi compartimentul de „Comunicare”, predestinat îmbunătăţirii cunoştinţelor în familie, privind îngrijirile pentru dezvoltarea copilului.

În ultimii ani au fost întreprinse un şir de măsuri pentru a oferi adolescenţilor garanţii din partea statului şi a spori accesibilitatea acestora la servicii medicale.

Actualmente, în republică activează 12 Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor, care acordă servicii de sănătate prietenoase tinerilor, inclusiv adolescenţilor, şi au ca scop prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală, HIV/SIDA, reducerea nivelului de sarcini nedorite, prevenirea şi reducerea tabagismului, combaterea utilizării de droguri printre adolescenţi, etc.

O alianţă puternică între mai multe sectoare - sănătate, mediu, energetică, apă, educaţie, agricultură, transport si finanţe - va creşte responsabilitatea faţă de protecţia sănătăţii copiilor şi va cultiva participarea locală în soluţionarea problemelor. Autorităţile şi partenerii instruiesc pedagogi şi lucrători medicali - în domeniul ecologic şi medical. Comunităţile şi ONG-le impun prestarea unor servicii mai calitative prin acţiuni preventive sincronizate în şcoli, centre medicale, grupuri religioase, cooperative agricole şi grupuri de femei.

Liderii locali, consiliile locale şi ONG-le acordă suport prin informarea populaţiei despre starea sănătăţii şi a mediului, prin promovarea unei înţelegeri a metodelor de gestionare a resurselor naturale. Totodată, ei susţin activităţile ecologice aşa ca protecţia surselor de apă, construirea fântânilor şi plantarea copacilor.

Promovarea modului sănătos de viaţă, acasă şi în comunitate, trebuie să fie o preocupare comună a lucrătorilor medicali, pedagogilor, liderilor religioşi ONG-urilor. (Centrul National Stiintifico-Practic de Medicina Preventiva din RM)

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

Coxartroza, simptomeCoxartroza, simptome
03.04.2019

Coxartroza este o afecţiune care se caracterizează prin dureri la nivelul şoldului. Este o afecţiune cronică, care apare în urma degra [ ... ]

Sindromul de intestin iritabil, una dintre cele mai răspândite disfuncții ale omului modernSindromul de intestin iritabil, una dintre cele mai răspândite disfuncții ale omului modern
03.04.2019

Sindromul de intestin iritabil este una dintre cele mai răspândite disfuncții ale omului modern. Statisticile arată că acesta afecteaz [ ... ]

Despre pietre la rinichiDespre pietre la rinichi
02.04.2019

Una dintre cele mai dureroase afectiuni este reprezentata de pietrele la rinichi, care pe atat de deranjanta esti si atat de raspandita pest [ ... ]

Sfecla roșie, o legumă importantă în lista alimentelorSfecla roșie, o legumă importantă în lista alimentelor
02.04.2019

Sfecla roșie ocupă un loc bine meritat pe lista alimentelor permise în orice dietă sănătoasă. Leguma este bogată în substanțe nutr [ ... ]

Cinci exerciții pentru o talie subțireCinci exerciții pentru o talie subțire
01.04.2019

Pentru a ne menține silueta este nevoie de o alimentație echilibrată, însă nu este de ajuns, aceasta ar trebui asociată cu un program  [ ... ]

Sindromul Raynaud, o afecțiune a arterelor perifericeSindromul Raynaud, o afecțiune a arterelor periferice
01.04.2019

Sindromul Raynaud reprezintă o afecțiune a arterelor periferice caracterizată prin modificarea succesivă a culorii degetelor mâinii și [ ... ]

Alte articole...
2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment